Voorstel: 'Salaris' terroristen aftrekken van betaling PA

Monday, April 03, 2017 |  Redactie Israel Today
Een aantal knessetleden onder leiding van Eliezer Stern (Yes Atid/Er is Toekomst) hebben een wetsontwerp voorbereid, waarin staat dat gelden die de Palestijnse Autoriteit betaalt aan terroristen en hun families, worden afgetrokken van de gelden die Israël aan de Palestijnen betaalt.

Knessetlid Eliezer Stern (Foto: Zonatan Sindel/Flash90).

Bij het geld dat ​​Israël overdraagt aan de Palestijnse Autoriteit, gaat het om invoerrechten en omzetbelasting die Israël voor de Palestijnse Autoriteit in ontvangst neemt wanneer via de Israëlische zeehavens goederen voor de Palestijnen worden ingevoerd. Deze belastingen behoren dus aan de Palestijnse Autoriteit.

Volgens het wetsvoorstel moet nu rond de 1,1 miljard shekel (ongeveer 280 miljoen euro) van deze jaarlijks aan de Palestijnen overgedragen belastinggelden worden afgetrokken. Dit is het bedrag dat de Palestijnse Autoriteit aan terroristen en hun families betaalt. Betalingen aan terroristen zijn immers een schending van de Oslo-akkoorden, zo rechtvaardigden de parlementariërs hun wetsvoorstel.

De betalingen aan terroristen vormen niet alleen een steun voor de terreur, maar zouden anderen aanmoedigen meer terreuraanslagen te plegen, zei het Knessetlid Stern, die reserve-officier is in het Israëlische leger. Dit is een uitnodiging om Joden te vermoorden. Er moet al het mogelijke gedaan worden om deze waanzin te stoppen, zei hij.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.