Het verbond tussen de kinderen van Israël en de kinderen van Jetro

Thursday, March 30, 2017 |  Aviel Schneider
Sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 staan de Droezen al aan de kant van Israël. Atah Farchat, een Israëlische Droes, deed kortgeleden op tv deze interessante uitspraak: ‘Toen het volk Israël nog in de woestijn was, stonden we al aan hun kant. Dit land is aan het volk Israël beloofd.

Premier Netanyahu te gast bij de Droezen. (Foto: Moshe Milner/GPO/Flash90)

Vroeger had het nauwelijks zin om het handjevol Joodse immigranten te helpen. De Joodse gemeenschap was klein en zwak, maar we hebben de kinderen van Israël in de Onafhankelijkheidsoorlog wel bijgestaan. Daarmee bevestigden wij het historische en geestelijke verbond tussen de kinderen van Israël en de kinderen van Jetro.’

Er wonen ongeveer 150.000 Droezen in twintig dorpen in Galilea. Anderhalf procent van de Israëlische bevolking is Droes. De Droezen zijn trouwe burgers en dienen in het Israëlische leger. In het Midden-Oosten wonen ongeveer 600.000 Droezen, verspreid over Israël, Syrië, Libanon en Jordanië.

De vriendschap tussen het volk Israël en de Droezen gaat ruim 3400 jaar terug. De Droezen noemen zichzelf afstammelingen van de Midjanitische priester Jetro, de schoonvader van Mozes. Mozes woonde veertig jaar bij hem en trouwde met Zippora, de oudste van de zeven dochters van Jetro (Exodus 3:14 en 4:18). Hisham Shaami, een geestelijk leider van de Droezen, zei dat Jetro geen vreemdeling was binnen het Jodendom, maar een gerespecteerde man.

‘Mozes heeft niet voor niets bij Jetro gewerkt. Hij heeft zich daar Gods Woord, de Torah eigen gemaakt.’ Toen het volk Israël uit Egypte was vertrokken, bracht Jetro de vrouw en twee kinderen van Mozes bij hem in de woestijn. Jetro loofde God na de bevrijding van Israël uit Egypte. ‘Nu zie ik in dat de HEER machtiger is dan alle andere goden. Hij heeft het volk verlost van de onderdrukking door de Egyptenaren, door wie jullie met zoveel minachting zijn behandeld.' Jetro bracht God een brandoffer’ (Exodus 18:11,12). Hij was een wijs man. Mozes nam de raad van zijn schoonvader aan om verschillende van zijn taken te delegeren (Exodus 18:13,27). Het graf van Jetro wordt nog steeds in ere gehouden. Het bevindt zich in het verlaten dorpje Hittin.

Dit artikel verschijnt in zijn geheel in het aprilnummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.