Valse Arabische grondclaim vertraagde bouw in Efrat

Monday, March 27, 2017 |  Redactie Israel Today
Een heel jaar is een nieuwbouwproject in Efrat bevroren, nadat een Arabier beweerde dat de huizen op zijn grond zouden worden gebouwd. Na een grondig onderzoek van de vastgoedregistratie werd zijn beroep verworpen, en kreeg hij van de rechtbank een uitzettingsbevel.

Het gaat om een nieuwbouwwijk van 50 woningen in het dorp Efrat, in het nederzettingenblok Gush Etzion, gelegen tussen Bethlehem en Hebron. Het project was georganiseerd door de toekomstige bewoners zelf, die een aannemer de opdracht hadden gegeven om de 50 huizen te bouwen. De leden van de groep hadden al enorme bedragen geïnvesteerd in het project en de vertraging van een jaar heeft de toekomstige huiseigenaren ook veel geld gekost.

Nadat de status van het voor het project gekozen land zorgvuldig was gecontroleerd, verkreeg de groep bouwvergunningen en het werk begon met de voorbereidingen van de bouwkavels.

Op dat moment diende een inwoner van Al-Khader een klacht in bij de autoriteiten, bewerende eigenaar van de grond te zijn. Als bewijs noemde hij een paar bomen, die hij zonder enige toestemming op het stuk land had geplant, dat niet zijn eigendom bleek. De autoriteiten vroegen de man, om het terrein te ontruimen, maar hij maakte bezwaar tegen deze beslissing, wat er toe leidde dat de rechtbank een bouwstop instelde, totdat de kwestie van het eigendom was opgehelderd.

In de loop van een jaar werd onderzocht of de klager aanspraak kon maken op het stuk grond. De rechtbank kwam tenslotte tot de conclusie, dat de klacht van de Arabier niet terecht was.
De kopers van de appartementen en de leider van het bouwbedrijf van het project bekritiseerden de beslissing van de rechtbank, de bouw een heel jaar te bevriezen wegens een valse aanklacht van de Arabier. De kopers van een woningen hadden als gevolg van de bevriezing grote schade geleden. Nu wil men zich inspannen om de bouw van de nieuwe huizen zo snel mogelijk af te ronden.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.