Tijd voor VS om uit Mensenrechtenraad te stappen?

donderdag 23 maart 2017 |  Yossi Aloni

Israël probeert de regering-Trump ertoe over te halen om uit de Mensenrechtenraad van de VN te stappen. En vicepremier en voormalig ambassadeur in de VS, Michael Oren (Koelanoe), is een campagne begonnen om de VS te bewegen om de Raad te verlaten, die hij een ‘antisemitische organisatie’ noemt.

Oren sprak gisteren met de Amerikaanse plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, Erin Berkley, die eerder deze maand de Raad in Genève toesprak en hen opriep om te stoppen met hun obsessie met Israël. De Verenigde Staten zijn een van de 47 leden van de raad, en hun driejarige lidmaatschap duurt tot 2019.

Berkley zei: 'De Amerikaanse regering onder leiding van Donald Trump onderzoekt zijn deelname aan de Mensenrechtenraad van de VN, met de bedoeling een hervorming te promoten die zal leiden tot een evenwichtiger agenda, die een eind zal maken aan de obsessie van de organisatie met Israël. Als de Raad nog enige geloofwaardigheid wil hebben, en in het bijzonder succes wil hebben in zijn rol, moet hij zijn onevenwichtige en ineffectieve standpunten laten vallen. Wanneer we naar onze toekomstige houding kijken, zal mijn regering de acties van de Raad beoordelen vanuit een visie op hervorming, teneinde de doelen van de Raad te bereiken op het gebied van het beschermen en bevorderen van de mensenrechten,' aldus Berkley.

Berkley vervolgde: 'De Verenigde Staten zijn nog steeds zeer bezorgd over de consequente, oneerlijke en onevenwichtige focus van de Raad op één democratische staat, Israël. Want op dit moment ontzeggen Noord-Korea en Iran miljoenen mensen het recht op vrijheid van godsdienst, geloof, vereniging en expressie'.
'De obsessie met Israël vormt de grootste bedreiging voor de geloofwaardigheid van de Raad. Hij beperkt het goede dat we kunnen bereiken, door deze Raad tot een voorwerp van spot te maken. De Verenigde Staten zullen elke poging tegengaan die gericht is op het delegitimeren of isoleren van Israël. Niet alleen binnen de Mensenrechtenraad, maar overal waar het gebeurt. Op het gebied van de mensenrechten mag geen enkele staat vrij zijn van kritiek. Er mag geen situatie bestaan waarin een democratische staat altijd oneerlijk, onevenwichtig en op basis van ongefundeerde vooroordelen wordt beoordeeld.'

Oren zei: 'Ik hoop van harte, dat sommige van de veranderingen in het buitenlands beleid, in het bijzonder het beleid jegens Israël, veranderingen zullen zijn waardoor de VS niet langer een organisatie legitimeert die niet alleen anti-Israël is, maar ook antisemitisch'. Berkley antwoordde Oren dat de regering overwoog de organisatie te verlaten. Oren zei: 'Ik had het voorrecht om een gewillig gehoor toe te spreken.'

Bovendien voerde Oren een aantal gesprekken over dit onderwerp met een aantal Congresleden. De Amerikaanse minister Tillerson van Buitenlandse Zaken publiceerde ook een artikel over het onderwerp waarin hij zei dat de VS hervormingen van de Raad eisen, anders zal de VS de Raad verlaten.

De regering-Bush trok in 2006 zijn ambassadeur uit de Raad terug, deels vanwege de anti-Israëlhouding van de Raad. Obama zond de ambassadeur weer terug naar de Raad en wees Israëls eisen af om hem weer terug te trekken, omdat hij vond dat de Amerikaanse aanwezigheid de Raad van binnenuit kon veranderen.

Michael Oren gelooft dat het juist de Amerikaanse aanwezigheid is die een organisatie legitimeert zodat die fundamenteel anti-Israël is. 'Gedurende de regering-Obama slaagden de Amerikanen er niet in om iets ten gunste van ons te veranderen in de raad, en onze situatie is alleen maar slechter geworden', vervolgde hij.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.