Vrouwendag: De taal van de Hebreeuwse vrouw

Wednesday, March 08, 2017 |  Tsvi Sadan
De komende Internationale Vrouwendag domineert het nieuws, dat ons dagenlang zal overspoelen met de feministische agenda. Feminisme is zeker geen ondeugend woord. Vrouwen moeten precies dezelfde rechten hebben als mannen.

Maar feminisme heeft het eenvoudige streven naar gelijkheid al lange tijd geleden achter zich gelaten en eist vandaag allerhande dingen, waaronder het recht om het unieke karakter van de biologie, fysiologie en psychologie van vrouwen te negeren.

De Hebreeuwse taal is niet ontsnapt aan de strijd om gelijkheid en ligt nu ook onder vuur. De Hebreeuwse taal wordt traditioneel als heilig beschouwd, omdat God alles schiep door in het Hebreeuws te spreken. Hebreeuwse letters en woorden worden daarom als de bouwstenen van het heelal beschouwd. Joodse mystici zien het Hebreeuwse alfabet als het DNA van alles dat bestaat. Om die reden waren de schriftgeleerden buitengewoon zorgvuldig bij het nauwgezet kopiëren van de Tenach, het Oude Testament. Beschadiging van het heilige manuscript komt neer op beschadiging van de wereld.
De feministische agenda om de taal te veranderen, is daarom gewoon een gruwel voor degenen die nog geloven dat het Hebreeuws heilig is.

In een discussieprogramma op Israëls Channel 2 News, probeerde Avshalom Kor, een toonaangevende Hebreeuwse taalkundige, uit te leggen dat het geslacht in het Hebreeuws niets te maken heeft met mannelijk chauvinisme. Maar Daphna Eisenreich, zijn feministische co-panellid, hield eraan vast dat de Hebreeuwse taal vrouwen onderwaardeert.

Avshalom Kor kon gewoon niet begrijpen waarom iemand tegen een taal zou protesteren. Immers, grapte hij, 'הצלחה, hatzlachah, succes, is in het Hebreeuws een vrouwelijk woord, terwijl כישלון kishalon, mislukking, mannelijk is.'
Toch benadrukte Daphna Eisenreich, dat het feit dat de mannelijke vorm van woorden wordt gebruikt bij het toespreken van een gemengd publiek, niet toevallig gebeurde. Het taalkundige geslacht, betoogde ze, bekrachtigt verouderde man/vrouw stereotypen.

Het door de televisie uitgezonden debat heeft deze sensationele sociale strijd alleen maar aangewakkerd door een man tegen een vrouw te laten debatteren. Maar deze onnodige strijd tussen de seksen zal niet eindigen met taalkunde.

De voortdurende opzettelijke verwarring van de geslachten, door velen als 'progressief' beschouwd, heeft geleid tot de aanbeveling van het ministerie van Onderwijs, dat kleuterleidsters het gebruik van uitdrukkingen zoals 'mamma en pappa' vermijden. In plaats daarvan stelt het Ministerie de meer neutrale term 'ouders' voor. Hierdoor is het ministerie van Onderwijs het slachtoffer geworden van de agenda van organisaties zoals Hoshen, die homoseksualiteit promoten.

Een van de aanbevelingen van Hoshen aan het ministerie van Onderwijs is het stimuleren van kinderen om te spreken en zich te kleden als meisjes, en niet uit te gaan van heteroseksuele gezinssituaties. Het wil dat ook boeken worden gebruikt die alternatieve gezinsvormen onderwijzen. Dit alles heeft één doel - een radicale verandering van hoe Israëlische kinderen de seksen zien. Dergelijke fundamentele veranderingen dringen alle lagen van de Israëlische Joodse samenleving binnen, bijna zonder tegenspraak.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.