De letter doodt, maar de Geest maakt levend

vrijdag 24 februari 2017 |  Tsvi Sadan
In een eerder artikel vergeleek ik de ontwikkeling van het hedendaagse Jodendom met een bouwput waar de orthodoxe standpunten als afrastering omheen zijn geplaatst. De vele bouwvakkers in deze bouwput lijken op een willekeurig samenraapsel van mensen met meestal weinig opleiding.

Ze werken op steigers met allemaal een verschillende helm op: seculier, orthodox, liberaal, zionistisch en zelfs anti-zionistisch. Maar waar momenteel nog chaos heerst, zal in de toekomst een mooi, goed functionerend gebouw staan.

De ontwikkeling van het Jodendom is een ongelooflijk ingewikkeld proces. Het is belangrijk om een hedendaags en relevant Jodendom voor ogen te houden. Het huidige Jodendom is nog altijd zeer beïnvloed door Josef Karo’s 16e eeuwse verhandeling ‘Shoelchan Aroech’ (‘De gedekte tafel’). Hierin worden de regels rond elk aspect van het Joodse leven beschreven. De Shoelchan Aroech heeft het Joodse leven nog flink in zijn greep. Elke vraag naar de achtergrond van dit werk wordt beschouwd als een aanval op het hele Jodendom. Je moet flink wat lef hebben om er in het openbaar kritiek op te leveren.

Menachem Nabet is een van de weinige jonge orthodoxe Joden die de traditionele concepten van het Joodse leven ter discussie durft te stellen. Deze jonge student is zeer actief op de sociale media, en zijn posts en blogs worden door duizenden mensen gelezen. Nabet studeert aan een jeshiva en heeft veel invloed.

In een van zijn blogs stelt Nabet een interpretatie van de Bijbel door de middeleeuwse wijsgeer Rashi ter discussie. Volgens Rashi moeten de Bijbelteksten ontdaan worden van plaatsen, gebeurtenissen en culturen, waarin ze zijn ontstaan. Maar als je de Bijbel buiten die context leest, worden de helden uit dit Boek slechts denkbeeldige, mystieke figuren. De Joden lezen volgens Nabet de Bijbel op dezelfde manier waarop wereldse wetenschappers de Bijbel lezen. Deze geleerden hebben veel kritiek op de religieuze manier van lezen.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het februarinummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.