Vrouwen in tanks gaat over meer dan gelijkheid

maandag 12 december 2016 |  Tsvi Sadan
Het Israëlische leger heeft vorige maand zijn voornemen bekend gemaakt, vrouwen te integreren bij het Armored Corps, de tankbrigades. Dit veroorzaakte een breed scala van reacties, die goed herleid kunnen worden naar de partijpolitieke lijnen.

Dit feit alleen zou duidelijk moeten maken, dat het Israëlische leger betrokken raakt bij iets waar het niet thuishoort: de politieke arena. Maar jarenlange indoctrinatie hebben veel van onze hoge officieren tot toegewijde liberalen gemaakt, die nu gelijkheid rechtvaardigen en homoseksualiteit, feminisme en dergelijke bevorderen.

Deze indoctrinatie gaat zo ver, dat slechts weinigen het beleid van het leger, twee abortussen per vrouwelijke soldaat tijdens haar dienstplicht te betalen, in twijfel trekken. Ook hebben weinig mensen bezwaar tegen het nieuwe beleid van uniseks badkamers.


Een bord in het hoofdkwartier van het leger met de tekst:
'Gemeenschappelijke badkamers - toiletten en badkamers zijn voor zowel mannen als vrouwen – deur op slot tijdens het gebruik'

Onze officieren zijn zo overtuigd van dit soort liberalisme, dat een hoge officier er onlangs geen probleem in zag om te zeggen: 'Het Amerikaanse leger heeft een [hoge standaard] en degenen die er aan voldoen worden geaccepteerd. Dat is niet noodzakelijk goed voor de IDF”. Met andere woorden, de huidige IDF verkiest ideologie boven professionele criteria.

Religieuze Oppositie
Zoals verwacht kwam het sterkste verzet tegen het voornemen van de IDF, om vrouwen in elke functie te plaatsen, uit religieuze kringen. Tegenwoordig bestaan enkele van de beste elite-eenheden van het leger uit deze kringen.

Alkana Cohen schreef in een open brief aan de IDF chef-staf, dat hij de volgende keer dat hij wordt opgeroepen voor dienst als reservist, zeer waarschijnlijk niet zal verschijnen. Als reden noemt hij: 'Door het integreren van vrouwen in de strijdkrachten verklaart u dat de taak van het leger niet is om de overwinning te behalen (...) in plaats daarvan is zijn taak om een volksleger te zijn dat iedereen gelijke kansen geeft, en ik wil niet een soldaat zijn in een leger dat niet wil winnen. (...) Ik wil geen deel uitmaken van een leger dat verandert in een instelling voor het bevorderen van gelijkheid.'

Rabbi Zvi Tau, een van de invloedrijkste personen in de nationaal religieuze gemeenschap, wees erop dat de stafchef van de IDF niet was benoemd om de cultuur van Israël te veranderen.
De voornaamste zorg van Tau is onzedelijkheid, die gemakkelijk kan uitlopen op promiscuïteit [wisselende seksuele contacten met meer mensen]. Maar algemener zegt Tau, dat het opnemen van vrouwen in tankbemanningen Israëls heiligheid ontheiligt. 'Ze zijn gek geworden,' zei Tau. 'Het is niet toegestaan ​​om een ​​tank in te gaan met een vrouwelijke militair (...) dit is geen spelletje, de staf-chef is aangesteld om op de vijand te schieten (...) niet om de cultuur van het land te veranderen (...) het is niet logisch, rechtvaardig of democratisch (...) om soldaten te dwingen in strijd met de Torah of hun geloof te handelen (...) we moeten standvastig zijn tegen deze schande.'

In een interview met rabbi Mordechai Tzion, was de invloedrijke rabbijn Shlomo Aviner het ermee eens, dat dienst samen met vrouwen het leger verontreinigt. 'Het ontbreken van zedigheid verzwakt het leger en schaadt het (...) [dit komt neer op] gebrek aan nationale verantwoordelijkheid. Een complete dwaasheid,' zei hij.
Op de vraag wat een soldaat moet doen wanneer hij een opdracht krijgt om met een vrouw te dienen, was Aviner's antwoord: 'Dit is uit den boze (...) het is alsof hij opdracht zou krijgen om varkensvlees te eten.'

Hoe scherp deze twee rabbijnen ook zijn, ze blijven toch optimistisch. In plaats van op te roepen tot muiterij, roepen ze hun volgelingen op om niet te wanhopen. 'Alles zal goed komen. Uiteindelijk zal iedereen er van terugkomen,' benadrukte Aviner.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.