Ondersteunt de islam een Joodse Staat?

zondag 8 mei 2016 |  Esti Eliraz & Tsvi Sadan
Misschien verrast het u, maar er zijn islamitische puristen die vasthouden aan een letterlijke interpretatie van de Koran, en op grond daarvan staan zij achter de terugkeer van het Joodse volk naar het land, en achter een Joodse regering in het heilige land.

Het gaat om een tweetal stromingen binnen de islam, waarin dit gedachtengoed gangbaar is: de Ahmadiyya-beweging met miljoenen aanhangers wereldwijd, en een kleinere beweging die het Koranisme wordt genoemd, met aanhangers in Israël en de buurlanden.

Om een beter begrip te krijgen van beide stromingen die door de hoofdstromingen binnen de islam beschouwd worden als sektarisch, sprak Israel Today met vertegenwoordigers van deze twee bewegingen: Muad Odeh, de regionale secretaris van de Amadiyya-beweging en Sara Zoabi, aanhanger van het Koranisme.

Amadiyya’s geloven in de liefde
Israel Today: Uit hoeveel mensen bestaat de Amadiyya-beweging in Israël?
Muad Odeh:
‘Onze gemeenschap werd gesticht in 1929, nadat een Ahmadi-apostel uit India, het dorp Kababir bezocht. Kababir was toen nog een dorp, tegenwoordig is het een voorstad van Haifa. De beweging is ontstaan in India. In Israël zijn ongeveer tweeduizend aanhangers van de Amadiyya-beweging.’

IT: Jezus schijnt voor Amadiyya’s zeer belangrijk te zijn. Waarom?
Odeh:
‘Jezus was een profeet van het Israëlische volk. Hij verloor zijn macht toen Hij aan het kruis werd gehangen, maar Hij stierf niet. Na zijn kruisiging trok Hij naar India, waar hij op 120 jarige leeftijd overleed. Zijn graf bevindt zich in de stad Roza Bal in Kashmir. Er zijn moslims die zeggen dat de Koran vermeldt dat Hij naar de hemel is opgevaren en dat Hij zal terugkeren. Daarom verwachten moslims zijn wederkomst aan het einde der tijden. Als wij geloven dat Jezus is opgevaren naar de hemel, wat is dan het verschil tussen christenen en moslims?

Korani’s geloven uitsluitend in de Koran
Israel Today: Waar staat het Koranisme voor?
Sara Zoabi:
‘Het is een stroming binnen de islam, die loyaal is aan het zionisme en de Israëlische staat, en die het als haar religieuze plicht beschouwt om Joden lief te hebben. Wij geloven dat het Joodse volk het uitverkoren volk is en dat het heilige land hen toebehoort. Zionisme en islam zijn niet in tegenspraak met elkaar. De Koran zegt dat Joden alleenrecht hebben op het land Israël.* Iedere korani is een zionist. Er zijn heel veel moslims die zo denken, maar de meesten durven dit uit angst niet in het openbaar kenbaar te maken.’

* Enkele teksten uit de Koran, die gaan over het volk Israël: soera 5:20 en 21; soera 7:137; soera 17:104 (koran.nl).

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het meinummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.