Chassidische rabbijnen vieren 'Messiaanse Maaltijd'

Thursday, April 21, 2016 |  David Lazarus
Op de laatste dag van het Pesachfeest, het Joodse feest van de uittocht uit Egypte, dat een week duurt, zullen velen in de chassidische orthodoxe gemeenschap in Jeruzalem deelnemen aan wat zij een Se'oedat Moshiach noemen, een Messiaanse Maaltijd, die veel lijkt op het heilig Avondmaal, beschreven in het Nieuwe Testament.

Rabbi Amichaye Even-Israel vertelde aan Israel Breaking News dat dit jaar 'het belangrijkste doel van de Messiaanse Maaltijd is om de kwestie van de komst van de Messias te overdenken en te internaliseren als echt, niet slechts als een mythe of een sprookje. Daarom eten en drinken we tijdens het bespreken van deze kwestie, om te symboliseren dat het echt is en kan worden verteerd.'

Jezus zei: 'Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. (I Kor 11:24-26 HSV.

De Messiaanse Maaltijd werd in de 18e eeuw ingesteld door de bekende rabbijn Ba'al Shem Tov (letterlijk, Meester van de Goede Naam). Shem Tov leerde dat het eten van de maaltijd een manier is om 'immateriëel geloof te vertalen in concrete actie'. Dit is precies wat het avondmaal voor Messiaanse Joden en christenen betekent.

Tijdens de orthodoxe Messiaanse Maaltijd komt het wekelijkse deel van de Torah uit de Messiaanse profetie in hoofdstuk 11:1 van het boek Jesaja: 'Want er zal een Twijgje opgroeien uit de stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.'
Deze bekende beschrijving van de Messias vertelt over een tijd, waarin 'Een wolf bij een lam zal verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven.' (:6)

Volgens de rabbijnen moet de laatste dag van de Pesachweek een gedenkdag zijn van de verlossing en de komende Messias.
Rabbijn Menachem Mendel van Lubavitch, een 19e-eeuwse leider van de Chabad-Lubavitch beweging, legde de verbinding tussen de eerste en de laatste dagen van Pesach:
'De eerste avond van Pesach is ons feest ter herdenking van onze verlossing uit Egypte door de Heilige, gezegend is Hij. Het was de eerste verlossing, verricht door Mozes, onze leraar, die de eerste verlosser was; het was het begin. De laatste dag van Pesach is ons feest ter herdenking van de uiteindelijke verlossing, wanneer de Heilige, gezegend is Hij, ons zal verlossen van de laatste ballingschap door onze rechtvaardige Messias, die de laatste verlosser is. De eerste dag van Pesach is het feest van Mozes; de laatste dag van Pesach is het feest van de Messias.'

De apostel Paulus schreef: '(...) want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid' (1 Kor. 5: 7-8).

Tijdens de laatste dag van de Pesachweek, als chassidische Joden bijeen komen voor een ​​Messiaanse Maaltijd, zullen ze liederen zingen, matzot (ongezuurde broden) eten en vier bekers wijn drinken. Tijdens de maaltijd zullen de deelnemers hun gebeden richten op de komst van de Joodse Messias, het komende Koninkrijk van God, en de uiteindelijke verlossing voor alle mensen.

Toch kunnen we allemaal samenkomen en het deze Pesach uitroepen: 'Kom snel, Heer, Messias Koning Yeshua.'

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.