Nog geen uitspraak in de zaak van de militair

Wednesday, March 30, 2016 |  Redactie Israel Today, Tsvi Sadan

De militaire rechter luitenant-kolonel Ron Schorr, die de zaak voorzit van de militair die de reeds uitgeschakelde terrorist in Hebron doodschoot, deelde mee dat de tot nog toe ingebrachte bewijzen dat de militair de terrorist heeft vermoord, niet eenduidig zijn.

De advocaat van de militair, Ilan Katz, verklaarde dat de aanklager negen dagen voorarrest had aangevraagd, maar dat de rechter slechts twee dagen verlenging had ingewilligd. 'De militaire rechtbank zal onze cliënt niet aan een media-lynch blootstellen. Het bewijsmateriaal zal donderdag worden bekeken. Wij hopen dat hij komend weekeinde niet meer met handboeien op een dergelijke vernederende manier hoeft rond te lopen, temeer daar hij ook zijn leven voor het land heeft geriskeerd.'

De andere advocaat van de militair, Binjamin Malka, zei dat 'de beslissing voor zichzelf spreekt. Wij werken er verder aan om de onschuld van onze cliënt te bewijzen, en we zullen ons standpunt handhaven dat hij zich correct en naar verwachting had gedragen, zoals we uit het bewijsmateriaal konden vaststellen.'
De aanklager wilde het voorarrest verlengen, daar zij naar men zegt tegenspraken in de verklaringen van de verdachte zouden hebben gevonden die een diepgaander onderzoek zouden vereisen.

Een andere advocaat die de militair bijstaat, is Eyal Baserglick. Hij vroeg tijdens de rechtszitting of de terrorist na de eerste schietpartij nog leefde. De vertegenwoordiger van de recherche antwoordde daarop dat dit nog niet duidelijk was en dat men daarom een autopsie wilde uitvoeren. 'Naar ik heb begrepen zou in heel het tot nog toe verrichte onderzoek nog niemand het lichaam van de terrorist hebben onderzocht, maar enkele ondervraagde personen hebben beweerd dat hij nog in leven zou zijn geweest.'

Doden of niet? Een moreel dilemma
Sinds afgelopen donderdag, toen het incident plaatsvond, hebben meer dan 37.000 mensen op Facebook petities ondertekend tot steun aan de soldaat, die voordat de feiten konden worden geverifieerd al werd veroordeeld door de IDF-stafchef en de minister van Defensie.

Volgens het Mako nieuwsportaal is de reden voor dergelijke overweldigende steun het algemeen aanvaarden van het Joodse gezegde 'als iemand komt om jou te doden, sta dan op ​​en dood hem eerst.'

Het morele standpunt van de meeste Israëli's lijkt de weinigen die, om een ​​of andere reden, geloven dat het doden van een terrorist een moord is, te irriteren. Het zou één ding zijn wanneer Palestijnen boos zijn over het doden van hun 'helden', maar Israëli's die dergelijke moorden veroordelen zijn een geheel andere zaak, want het lijkt dat ze daarmee kiezen voor een morele standaard, waarmee ze hun eigen levens in gevaar brengen.

Hoewel ze een minderheid zijn, zijn deze mensen die de morele geldigheid van 'dood hem eerst' betwijfelen, in posities om politici en generaals te beïnvloeden. En de snelle veroordeling van de soldaat in deze zaak door de Israëlische minister van Defensie is misschien wel een aanwijzing voor die invloed.

Het protest van het Israëlische publiek is daarom misschien wel het tegenwicht dat onze politici de benodigde kracht geeft om onze soldaten te steunen, ook degenen die fouten hebben gemaakt onder stressvolle omstandigheden.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.