Poeriem, Pesach, Paasfeest en het Paaslam

Thursday, March 24, 2016 |  Charles Gardner
Ik heb in veel Britse schoolklassen in deze tijd van het jaar het verhaal verteld van Pesach, de herdenking van de Uittocht uit Egypte, en hoe dit verbonden is met het Laatste Avondmaal dat Jezus met zijn discipelen vierde. Ik heb erop gewezen, dat een gebraden lam een belangrijk onderdeel is van de Pesachmaaltijd, omdat Yeshua het ultieme Paaslam was, geofferd voor de zonden van ieder die zijn vertrouwen op Hem stelt.

Het christelijke Paasfeest valt meestal dicht bij Pesach, waardoor het gemakkelijker wordt om de twee feesten met elkaar te verbinden. Maar dit jaar lijken de voorjaarsfeesten enigszins uit de pas te lopen, en valt Poeriem in de week van dit christelijke feest, op woensdag en donderdag - de dag voor Goede Vrijdag, toen Jezus stierf aan het kruis, en op de donderdagavond, waarop volgens de traditie, het Laatste Avondmaal heeft plaatsgevonden.

Maar misschien is deze samenloop toch zeer gepast, omdat Poeriem het moment is waarop de Joden hun redding uit een moorddadig complot van de Perzische vizier Haman vieren. Koningin Esther, een mooie jonge Joodse vrouw, riskeerde toen haar leven door te pleiten bij koning Xerxes [of Ahasveros], dat haar volk zou worden gespaard, zonder dat ze officieel door hem was uitgenodigd, volgens het protocol. 'Ik ga naar de koning, ook al is het tegen de wet. En kom ik om, dan kom ik om,' pleitte ze (Esther 4:16), en werd daarmee het middel voor de verlossing voor Gods uitverkoren volk.

Het huidige Perzië, dat nu Iran heet, heeft bekend gemaakt dat het Israël van de kaart wil wissen – misschien met de kernraketten ze ontwikkelen - net zoals Haman van plan was. Maar nu hebben we iemand die nog groter is dan koningin Esther - de Koning van Israël, Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias - die al tot hun redding is gekomen.

Esther was bereid voor haar volk te sterven; Jezus stierf vrijwillig voor zijn volk, en voor ons allemaal! Hij heeft al voor hun zonden betaald door naar het kruis te gaan 'als een lam naar de slachtbank,' (Jesaja 53:7) en wanneer de vijanden van Israël in de laatste dagen dreigen haar te vernietigen (en het lijkt erop dat we daar getuige van zijn), zal hij tegen hen strijden (Zacharia 14:3).
Het Joodse ras zal niet alleen gespaard blijven, maar zal ook eeuwige verlossing genieten (Zacharia 12:10, Romeinen 11:26) door het ultieme offer van het 'Lam van God', zoals Johannes de Doper zijn neef Jezus beschreef (Johannes 1:29).

Terwijl Esther in vroeger dagen verlossing voor haar volk bracht, is Jezus nu hun Redder. In tegenstelling tot in Esther... 'Hij had gestalte noch luister, dat wij Hem zouden hebben aangezien (...) Hij was veracht en van mensen verlaten. (...) Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord...' (Jesaja 53:2-5).
En Jesaja's boodschap aan de heidenen is: 'Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem, roep het toe (...) dat zijn ongerechtigheid geboet is …' (Jesaja 40:1, 2).

De vreugde van de Poeriemfeesten zal nog uitbundiger worden wanneer de Messias, die eerst verscheen als een lijdende knecht, rijdend op een ezel, uiteindelijk wordt geopenbaard als de Koning van Israël.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.