Jezus ‘s morgens op de radio

vrijdag 22 januari 2016 |  David Lazarus
Jezus wordt in Israël steeds vaker als onderwerp van gesprek geaccepteerd. Vandaar ook dat de bekende Israëlische radiozender Kol Israel (Stem van Israël) onze correspondent, de Messiaanse voorganger, David Lazarus, interviewde.

Kol Israel: Hoe kunt u als Jood in Jezus geloven? Je hebt Joden en christenen. Dit is zeer verwarrend.
David: Ik ben helemaal Joods en mijn geloof in Jezus doet daar niets aan af. Ik ben geen ander geloof gaan aanhangen. Ik had nooit iets met het christendom te maken. Joden die in Jezus geloven, hangen nog steeds het Jodendom aan als ze zich tot Jezus bekeren. Ik ben erachter gekomen, dat ik de Jood Jezus kan liefhebben en volgen. Het geloof in Jezus maakt mijn Joods-zijn zelfs compleet.

Kol Israel: Ik ben nog steeds in verwarring. Als u in Jezus gelooft, hoe kunt u dan zeggen dat u geen christen bent?
David: Waarom zou ik mezelf een christen noemen? Ik ben een Jood en ik woon hier in Israël. Ooit heeft iemand me het Nieuwe Testament gegeven. Ik ben het gaan lezen, en heb voor het eerst in mijn leven ontdekt dat Jezus op de achtste dag werd besneden. Hij heeft in de synagoge gebeden en Hij hield de sabbat. Ik vond het fantastisch om te ontdekken dat de Schepper van het universum gekomen is om mijn zonden door de Messias te vergeven. Ik heb vergeving gevraagd en heb besloten Hem te volgen. Natuurlijk ben ik een Jood, ik geloof in de God van onze voorvaderen en in de beloofde Messias. Op dat moment dacht ik dat ik de enige Jood was, die in Jezus geloofde.

Kol Israel: U gelooft in God en spreekt over God zoals ik dat gewend ben van mijn orthodoxe ouders. Ook zij hebben een groot geloof in God, maar u bent toch anders.
David: Ik ben in een religieus Joods gezin opgegroeid. Wij beschouwden Jezus als de vader van onreinheid en afgodendienst, en christenen hadden ons als Joden meer pijn gedaan dan alle andere mensen. Ook ik vroeg me af waarom christenen ons in de Naam van Jezus hebben vervolgd? Nu weet ik dat er heel wat christenen zijn, die het niet kunnen hebben dat Jezus Joods is. Ze kunnen niet verkroppen dat nota bene de Zoon van God een Jood is.
Door de eeuwen heen heeft de christenheid haar eigen Joodse wortels verloochend. Men is steeds vijandiger tegenover het Jodendom gaan staan. Gedurende lange periodes in de geschiedenis zijn christenen de grootste vijanden van de Joden geweest. Maar we kunnen Jezus niet verantwoordelijk houden voor wat christenen ons volk in zijn Naam hebben aangedaan.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het januarinummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.