'Er is behoefte aan sterkere Joodse opvoeding in Israël'

dinsdag 12 januari 2016 |  Yossi Aloni

De Amerikaanse organisatie Generations, die werkt aan versterking van de Joodse identiteit onder jongeren in Israël, beschrijft nogal somber hoe de plaatselijke jeugd van zijn Joodse wortels is vervreemd. Zij laat ook zien dat Israëlische immigranten in het buitenland sterker zijn geneigd tot assimilatie en gemengde huwelijken dan de Joden in Israël.

Generations tracht de benaderingswijze van het Israëlische ministerie van Onderwijs te veranderen en maakt plannen om op de middelbare scholen in de gehele Joodse Staat een nationale opvoedingscampagne te houden.
Terwijl het ministerie van Onderwijs momenteel aan het discussiëren is over de vraag of een boek dat assimilatie promoot, in het curriculum mag worden opgenomen, zegt Generations dat die maatregel te laat komt.

De organisatie onderzocht 85 locaties in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en elders, waar Israëlische gezinnen samenkomen. In het onderzoek werden plaatselijke leiders en rabbijnen ondervraagd naar het gedrag van hun gemeenteleden.

Uit het onderzoek bleek dat de assimilatie onder Joden in de diaspora jaar op jaar iets toeneemt, en dat hoewel het een hoog percentage is, de meeste ouders niet verwachten dat hun kinderen met niet-Joden zouden huwen. Onder Israëlische immigranten groeit de assimilatie en het aantal gemengde huwelijken sterk, en zeer weinig ouders denken negatief over de mogelijkheid dat hun kinderen met niet-Joden zouden huwen. De helft van de Israëlische immigranten geloofde dat hun kinderen nooit naar Israël terug zouden gaan en hun Joodse identiteit niet zouden behouden.

Ook is er een groot verschil in de affiniteit tot traditie. In tegenstelling tot oude gevestigde Joodse gemeenschappen in het buitenland, waar een hoog percentage zeker minstens een paar maal per jaar – vooral op feestdagen – de synagoge bezoekt, nemen onder immigranten uit Israël maar weinigen de moeite om ooit naar de synagoge te gaan. Van Israëliërs van de tweede generatie die in het buitenland zijn geboren, gaan er nog minder naar de synagoge, en op sommige plaatsen gaat er niemand meer in welk jaargetijde dan ook.

Leiders van gemeenten in het buitenland getuigen dat Israëli's de 'moeilijkst te kraken noten' zijn voor wat betreft activiteiten om de Joodse identiteit te versterken. Ze zijn of onverschillig, of zelfs ronduit vijandig, aldus deze leiders.

Deze Israëli's zijn niet de gewone mensen, maar de hoger opgeleiden, die hun militaire dienst hebben afgerond, de besten van de besten, die gewoon niet kunnen begrijpen wat het belang is van een Joodse opvoeding voor hun kinderen, of wat er mis is met een gemengd huwelijk. Sommigen zien zelfs een zekere mate van succes in assimilatie. Als men dergelijke Israëli's ernaar vraagt, spreken zij in clichés die ze van hun docenten op school of van de Israëlische media hebben aangeleerd, waarbij ze het hebben over 'religieuze dwang', 'racisme', of 'alle mensen zijn gelijk'. Onderwijs in wat de Joodse identiteit werkelijk inhoudt, lijkt te ontbreken.

Generations, dat pas afgelopen jaar door een groep Israëlische intellectuelen, rabbijnen en leraren is opgericht, heeft als doel de manier waarop het Israëlische onderwijsstelsel de Joodse identiteit onderwijst, fundamenteel te veranderen.

Generations is bezig de volledige resultaten van hun onderzoek te publiceren, waarvan velen verwachten dat het een mediastorm zal veroorzaken. Er is iets goed mis met de manier waarop het Israëlische onderwijs het Jodendom als beschaving ziet. De Israëlische jeugd krijgt de indruk dat het Jodendom een soort leuke folklore is zonder enige reële betekenis voor 'Hem die ons uit alle volkeren heeft uitverkoren.'

De afgelopen week publiceerde Generations zijn eerste boekje, getiteld Gevaar: Assimilatie. Het probleem kan niet opgelost worden door alleen maar praten, zegt algemeen directeur Yechezkel Gvirtz. 'We hebben het over de voortgaande overleving van Israël als volk. Het huidige systeem leidt tot een nationale catastrofe. Een grondige revolutie is hier nodig.'

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.