Megasubsidie voor Israëls Arabische gemeenschap

Thursday, December 31, 2015 |  Redactie Israel Today

De Israëlische regering keurde gisteren het plan goed om de Arabische bevolking van Israël met een subsidie van 3,5 miljard Euro tegemoet te komen. Daardoor moeten de ongelijkheden tussen de Joodse en de Arabische bevolking in Israël worden verkleind. Israëls 1,7 miljoen Arabische staatsburgers vormen 20% van de totale bevolking van het land.

'Dat is een belangrijke en historische stap, waarmee we eindelijk de verschillen in de sociale ongelijkheid in Israël verkleinen,' verklaarde minister Gila Gamliël. 'Dit plan is een ingrijpende beslissing, want voor het eerst heeft een regering besloten de Arabische bevolking hun evenredige deel van de jaarbegroting te geven.'
Het plan is door een rechtse regering aangenomen, en niet door een linkse coalitie.

In de loop der jaren werd Israëls regeringen steeds weer verweten, dat de Staat zich niet in gelijke mate inzet voor de Arabische dorpen in het land als voor de Joodse bevolking. Het klopt dat de Arabische dorpen er vaak onverzorgder uitzien dan de Joodse. Daarvoor hebben de Arabische politici de Staat Israël verantwoordelijk gesteld, hoewel Israël steeds opnieuw benadrukte dat aan Arabische zijde vaak geen capabele contactpersonen beschikbaar waren, waarover de Arabische bevolking het zelf eens kon worden.

Bovendien spelen ook de Arabische mentaliteit en cultuur een rol, die voor de Arabische maatschappij een hindernis vormen om gelijke tred te houden met de Israëlische ontwikkeling. Bijvoorbeeld in de woningbouw, waar de Joodse maatschappij wegens ruimtegebrek in de hoogte bouwt. Onder de Arabische bevolking vindt dit weinig weerklank, omdat hun culturele regels stukken grond en bezit van land rond de huizen vereisen. Deze en soortgelijke verschillen hebben er vaak toe bijgedragen, dat nieuwe infrastructuren in Arabische dorpen stagneerden.

Voorts werpt ook het Israëlisch-Palestijnse conflict zijn schaduw over de betrekkingen tussen Joden en Arabieren. Politieke spanningen, vooral ten tijde van opstanden, intifada en oorlogen, zullen altijd een hindernis vormen tussen Joden en Arabieren. Maar ondanks alle kritiek op de Israëlische regering, weet de Arabische burger dat zijn leven in Israël veiliger is dan in de omringende Arabische landen.

Vanaf 2016 wil de Israëlische regering investeren in volkshuisvesting, infrastructuur en openbaar vervoer binnen de Arabische gemeenschap.
Ook op het gebied van onderwijs op scholen en op academisch niveau heeft de regering een plan voor de ondersteuning van de Arabische bevolking. Hierbij gaat het om een samenwerking met vertegenwoordigers van de Arabische bevolking. 'Dat de regering in de Arabische maatschappij investeert, is een teken dat men iets wil veranderen,' zei de Arabische leraar Walid Machmid (33) uit Haifa tegen Israel Today. 'Beide zijden, Arabieren en Joden, moeten alles geven om dit plan tot een succes te maken.'

De Israëlische president Reuven Rivlin verwelkomde deze beslissing en zei: 'Ik zegen de regering voor deze moedige stap en ik hoop dat de verschillen tussen de beide bevolkingen zo worden verkleind.' Ook hoopt Rivlin dat daardoor het wantrouwen tussen beide volken verdwijnt. Het is geen geheim dat wederzijds wantrouwen, ten gevolge van het conflict tussen Joden en Arabieren, veel zaken in de Israëlische maatschappij tussen beide volken bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

De Arabische partijleider Alman Uda prees dit plan en benadrukte dat dit de vruchten zijn van een intensieve samenwerking tussen zijn partij en de regering. Onder de Arabische bevolking zijn zowel sceptische als overtuigde stemmen te horen. Abed Kna’ana van de Arabische organisatie Sikui (Kans) ziet in deze beslissing een dag van hoop. 'Dat is een blijde dag voor Joden en Arabieren die als gelijkwaardige burgers in Israël willen samenleven.'

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.