Orthodoxe rabbijnen schrijven positief over Jezus

donderdag 24 december 2015 |  David Lazarus
Meer dan 25 vooraanstaande rabbijnen uit Israël en het buitenland gaven onlangs een verklaring uit, waarin ze oproepen tot een vernieuwde blik op Jezus, christenen en het Nieuwtestamentische geloof. Deze opvallende orthodoxe rabbijnen citeren van hun eigen wijzen en zijn niet beschaamd om de naam van Jezus te prijzen, en de timmerman uit Nazareth weer in de Joodse kudde te verwelkomen.

'Jezus bracht een dubbele weldaad aan de wereld', verklaart de groep bekende rabbijnen. 'Aan de ene kant heeft hij de Torah van Mozes majestueus bekrachtigd (...) en niet één van onze Geleerden sprak nadrukkelijker over de onveranderlijkheid van de Thora,' en aan de andere kant 'verwijderde Hij afgoden van de volken.'

Uitspreken dat Jezus, zelfs meer dan enige andere Joodse wijze, de 'onveranderlijkheid van de Torah' heeft geëerd, versterkt en beschermd, is een buitengewone erkenning. Deze vooraanstaande rabbijnen brengen een omkeer in de geschiedenis door één van de belangrijkste struikelblokken te verwijderen op de weg naar een grote Joodse herontdekking van Jezus!

U zult zich herinneren, dat de religieuze Joden Jezus vanaf het begin verwierpen, met de beschuldiging dat hij de Torah niet gehoorzaamde, daarom kon hij niet de verwachte Messias zijn. In het Nieuwe Testament zien we de Farizeeën ruziën met Jezus over sabbatsregels, spijswetten, rituele reinheid, huwelijkswetgeving en nog meer. Ze wezen erop dat Jezus niet de Messias kon zijn, omdat Hij overal onderwijst om Mozes niet te gehoorzamen.

We zijn nu getuige van het ongedaan maken van 2000 jaar Joodse afwijzing en vijandschap tegen Jezus, voor iedereen een wonder. Want aan de hartgrondige weigering van Joden om Jezus te aanvaarden komt langzaam maar zeker een einde, nu toenemende aantallen prestigieuze orthodoxe rabbijnen Jezus weer verwelkomen.

En er is meer. In de verklaring staat: 'Na bijna twee millennia van wederzijdse vijandigheid en vervreemding, proberen wij, orthodoxe rabbijnen die gemeenten, instituten en seminaries in Israël, de Verenigde Staten en Europa leiden (...) de wil van onze Vader in de hemel te doen, door de hand die onze christelijke broeders en zusters ons hebben aangeboden, te accepteren."

Tweeduizend jaar van christelijk antisemitisme, kruistochten, Inquisitie en de Holocaust kunnen de Ster van Bethlehem niet weerhouden om weer in Israël op te gaan. Deze oproep van deze voorname rabbijnen om christenen te omarmen als 'broeders en zusters' is niet minder een wonder. Want wanneer Joden christenen aanvaarden met zoveel genegenheid, na zoveel onbegrip en antisemitische gruwelijkheid, kan alleen worden opgevat als een goddelijk werk van hemelse genade.

Want zoals deze groep orthodoxe rabbijnen aangeeft, is het hun 'Vader in de hemel' die het Joodse volk oproept het verleden te laten rusten, de vijandschap terzijde te leggen en bereidwillig christenen en hun geloof in Jezus te omarmen. Dat, mijn vrienden, is het diepere werk van de heilige Geest waarover de hele Schrift spreekt.

Zoals rabbi dr. Eugene Korn, wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Joods-christelijke Begrip en Samenwerking opmerkt, 'De doorbraak van deze proclamatie is dat invloedrijke orthodoxe rabbijnen in alle centra van het Joodse leven eindelijk hebben erkend dat (...) het christendom en het Jodendom veel gemeen hebben op geestelijk en praktisch terrein. Gezien onze vergiftigde geschiedenis, is dit ongekend in de orthodoxie.'

In hun verklaring willen de rabbijnen een manier vinden om de verschillen tussen het christelijke en het Joodse geloof te erkennen, zonder aanstoot te nemen of te geven. 'Evenals Maimonides en Yehoeda Halevi erkennen wij dat het christendom geen ongeval of fout is, maar het gewilde goddelijke resultaat en een geschenk aan de volken. Bij het scheiden van het Jodendom en het christendom, wilde God een scheiding tussen partners met belangrijke theologische verschillen, niet een scheiding tussen vijanden', concludeert de verklaring.

Deze zo genoemde 'belangrijke theologische verschillen' tussen het christendom en het Jodendom gaan echt over Jezus. Hij is het struikelblok. Jezus kan Messias, de Zoon van de levende God zijn voor de heidenen, maar mijn Joodse volk is nog er nog steeds niet helemaal zeker van wie hij voor hen is. Dus hoewel deze rabbijnen grote en ongekende stappen zetten om mijn volk dichter bij Jezus te brengen, zijn zij nog steeds ver verwijderd van de waarheid. Want als Jezus de Messias is voor de heidenen, hoeveel te meer moet Hij dat zijn voor de Joden?

Misschien is Jezus deze Kerst niet helemaal thuis in Israël of in Joodse huizen over de hele wereld, maar hij klopt zeker op de deur.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.