Aantal Christen-Arabieren in leger neemt sterk toe

Thursday, December 24, 2015 |  Redactie Israel Today

Te midden van toenemende discriminatie – en zelfs gewelddadigheden – tegen christelijke minderheden in het gehele Midden-Oosten, leidt een klein programma in Israël ertoe dat het aantal christelijke Arabische Israëli's, die zich vrijwillig voor militaire dienst melden, sterk toeneemt, met als doel deze minderheid in de meerderheid van de maatschappij te integreren.

Foto: Afgelopen maandag vergaderde pater Naddaf met enkele Israëlische christelijke militairen voor een kerstviering, deelde lekkernijen uit en bedankte hen voor hun militaire dienst in Israël.

Met steun van de 'International Fellowship of Christians and Jews' heeft het Israeli Christians Recruitment Forum, onder leiding van pater Gabriel Naddaf uit Nazareth, zich er zodanig voor ingezet, dat het aantal christen-Arabieren, dat vrijwillig dienst neemt in het Israëlische leger (IDF), van 40 in 2012 is toegenomen tot 100 in 2014. Alleen al in maart 2015 vierden 102 christen-Arabieren via het Forum hun militaire opkomstceremonie.

Minderheden in de Joodse Staat worden niet als dienstplichtige opgeroepen, maar de Arabisch-Druzische minderheid vormt een uitzondering: de Druzen hebben sinds de oprichting van de Staat Israël in 1948 altijd trouw in het leger gediend. Pater Naddaf hoopt dat een aantal van de 165.000 Arabische christenen, die hij liever Israëlische christenen noemt, zullen volgen en zich ermee identificeren, en zo als patriottische Israëli's worden gezien en niet als staatsvijanden.

'De term Arabische christenen zet hen op één lijn met Palestijnen en terroristen, terwijl zij in werkelijkheid al generaties lang in Israël wonen en gewoon in vrede en veiligheid willen leven,' aldus Naddaf.

Het Forum, dat ook financiële steun biedt aan behoeftige christelijke gezinnen en afgezwaaide militairen, ontvangt geen enkele ondersteuning van de Staat, maar afgelopen week werden pater Naddaf en zijn 'Fellowship' (Broederschap) door de Israëlische minister van Defensie officieel erkend.

'Ik denk dat Israëls christelijke gemeenschap meer in de meerderheid van de maatschappij zou moeten integreren,” vond Naddaf. 'Waarom dienen de Druzen in het leger? En de Bedoeïenen? En waarom de christenen niet? Om de simpele reden dat zij bang zijn. Dat moet veranderen. De tijd is rijp om helder en duidelijk te zeggen: Het is genoeg!'

Bij een ceremonie in Jeruzalem bedankte pater Naddaf de christelijke donateurs uit de hele wereld voor de ondersteuning die zij hem via de 'Fellowship' deden toekomen. 'Jullie steun is van wezenlijk belang voor de kracht van de Israëlische maatschappij,' zei hij. 'Deze maatschappij zal vrede bereiken en het kwade vernietigen.'

Afgelopen maandag vergaderde pater Naddaf enkele Israëlische christelijke militairen voor een kerstviering, deelde lekkernijen uit en bedankte hen voor hun militaire dienst in Israël.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.