Video: Brieven van generaal na 1820 jaar bezorgd

Sunday, December 20, 2015 |  ThelandofIsrael, United with Israel
In het dagboek van professor Israel Eldad, de belangrijkste ideoloog van de zionistische paramilitaire organisatie Lechi, staat een verbazingwekkend verhaal uit de Joodse geschiedenis opgetekend.

In 1953 werd een opmerkelijke serie oude brieven ontdekt in de woestijn van Judea. Dit waren de brieven van de laatste commandant van Judea, Simon Bar Kochba, de leider van de laatste grote opstand tegen de Romeinen (...) De brieven, gericht tot commandanten in verschillende operatiegebieden, werden persoonlijk door hem ondertekend. Nu zijn ze te bezichtigen in het Israël Museum in Jeruzalem.

Dat is op zich een belangwekkende archeologische ontdekking. Het wonderlijkste deel van het verhaal is dat de persoon die de brieven van de laatste Joodse commandant ontdekte, de bekende archeoloog, generaal Yigael Yadin was, feitelijk de eerste commandant van het nieuwe Joodse leger.

1820 jaar lang lagen de brieven van Bar Kochba verborgen in de woestijn van Judea, in aardewerk potten waarin ze werden bewaard voor een onbekende datum in de toekomst. De brieven van de laatste commandant van het Joodse leger bereikten zo na 1820 jaar de eerste commandant van het nieuwe Joodse leger, alsof ze persoonlijk werden afgeleverd.

Wat schreef Bar Kochba in die brieven en hoe relevant is het voor vandaag? Hij beval zijn mannen om palmtakken, en citrusvruchten - loelavs en etrogs - te leveren aan zijn soldaten op het slagveld. Het was Soekot, Loofhuttenfeest, en zijn Torah-getrouwe troepen wilden God dienen, terwijl ze in Zijn leger dienden.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.