Het Licht van Israël zal niet uitgaan!

Sunday, December 13, 2015 |  Charles Gardner
Ik heb nog goede herinneringen aan mijn tijd in Jeruzalem tijdens het Chanoekahfeest, twee jaar geleden. Ik herinner me de kleurige lichten toen in de restaurants, winkelcentra en andere ontmoetingsplaatsen in de stad de Chanoekahkandelaren werden ontstoken. Ik vermoed echter dat er dit jaar een sfeer van voorzichtigheid en angst heerst als gevolg van de golf van terreuraanslagen.

Bij het Chanoekahfeest gedenken we Gods ingrijpen tijdens het bewind van de meedogenloze Syrisch-Griekse keizer Antiochus Epifanes, die de Joodse Tempel ontheiligde door daar een varken te offeren en zichzelf godslasterlijk tot God uit te roepen. Judas Maccabeus leidde in 139 BCE een moedige en succesvolle opstand tegen de tiran en stelde de tempeldienst weer in (Chanukah betekent 'inwijding'). Daarbij brandde de zevenarmige menora in de Tempel op wonderbaarlijke wijze acht dagen lang, hoewel er slechts genoeg olie was voor één dag.

Jezus verwees duidelijk naar het feest (dat als zodanig geen Bijbels feest is), toen Hij zei: 'Ik ben het licht der wereld' (Johannes 8:12). Dat het feest zo dicht bij het lichtfeest Kerstfeest ligt, lijkt zeker op zijn plaats.

Hoeveel is er dus in de afgelopen ruim tweeduizend jaar veranderd? Niet veel, behalve dat Israël herhaalde pogingen tot volkenmoord heeft overleefd. Maar ze zullen niet worden weggevaagd, zoals Iran en de verschillende islamistische terreurgroepen hebben gezworen.
De geest van Antiochus Epifanes leeft inderdaad voort, nu vijanden uit dezelfde regio nog steeds uit zijn op de vernietiging van Israël. Politici moeten begrijpen dat het niet alleen gaat om ISIS en zijn boze plannen: het maakt deel uit van een netwerk van terreurgroepen met allemaal hetzelfde doel - Israël uitroeien. Het handvest van Hamas vermeldt dat Israël slechts zal bestaan 'tot de islam er een einde aan maakt', en 'Er is geen oplossing voor de Palestijnse kwestie, behalve door de Jihad'.

De huidige Palestijnse leider, Machmoud Abbas, veroordeelde geen enkele van de vele moorden op Israëli's die in de laatste maanden vol terreur in de straten van Jeruzalem en elders in de Joodse Staat werden gepleegd. Hij zegt tegen de internationale gemeenschap dat hij tegen terreur is, terwijl hij de verschillende steek- en schietpartijen een 'vreedzame opstand' noemt. Dus wanneer Arabische Palestijnen Israëlische ouders voor de ogen van hun kinderen doden,behoeft dit niet te worden veroordeeld als terreur, want het is een uiting van 'vrede'. In wat voor soort dwaze, omgekeerde wereld leven wij? En Abbas heeft openlijk toegegeven dat hij oproept tot dit geweld, dat hij als 'vreedzaam' omschrijft. Moet hij niet worden gearresteerd voor het aanzetten tot moord?

De reactie op dit alles van de rest van de wereld zet de zaak ook op zijn kop. Groot-Brittannië heeft luchtaanvallen tegen ISIS in Syrië gesanctioneerd, maar heeft herhaaldelijk Israël veroordeeld wegens krachtige militaire acties tegen terreurgroepen om die te vernietigen. Oppositieleider Jeremy Corbyn was tegen een dergelijke actie (in Syrië) en, voor één keer, ben ik het met hem eens, omdat het alleen maar porren in een wespennest is.

De ultieme hypocrisie komt van de Verenigde Naties, die oorspronkelijk is opgericht om voor duurzame vrede in de wereld te zorgen, maar het feitelijk nog erger maakt met een nooit eindigende reeks van veroordelende resoluties tegen Israël, terwijl het de vele dictatoriale regimes negeert, waar de mensenrechten nauwelijks bestaan, en democratie nog minder. Na de uitbarsting van terreur in Mali, bood de VN zijn 'volledige steun' aan, maar in de situatie van Israël heeft het niets aangeboden. Dit internationale lichaam is een misselijke grap.

Maar u hoeft niet bang te zijn! De Bijbel maakt duidelijk dat de God van Israël uiteindelijk zal triomferen over zijn vijanden. Tijdens mijn lunchpauze was ik in de imposante Selby Abbey (bijna duizend jaar oud), waar ik in de kanselbijbel las, die geopend lag bij het boek Openbaring, hoofdstuk 12, het gedeelte over 'de vrouw en de draak'. Het is een beeld van hoe de duivel probeerde om het kindje Jezus te doden, maar het kind werd weggerukt uit zijn greep. Op dezelfde manier is Israël aan alle kanten ingesloten en onder zware druk, met dagelijkse terreurdreigingen, maar God heeft het laatste woord. Want er zal een dag komen dat hij 'zal uitgaan om alle volken die Jeruzalem aanvallen te verdelgen' (Zacharia 12:9).

Maar zoals altijd is bij de Heer gerechtigheid gemengd met genade - zoals Naäman op een ander moment in de geschiedenis van Israël ontdekte. Hij was commandant van het leger van de koning van Syrië, 'een strijdbare held', maar ook een melaatse. Een jong Joods meisje, gevangen genomen tijdens een van de Syrische invallen, ontfermde zich over haar meester, door te zeggen dat de man van God (Elisa) hem zou kunnen genezen van zijn melaatsheid. Hij ging in op haar suggestie, en nadat hij Elisa's opdracht hadden uitgevoerd door zich zevenmaal te wassen in de Jordaan, 'werd zijn lichaam weer gezond als het lichaam van een kleine jongen, en hij was rein' (2 Koningen 5:14), waarna hij verklaarde: 'Nu weet ik, dat er op de gehele aarde geen God is behalve in Israël.'

We moeten voor onze vijanden ook naar dezelfde barmhartigheid verlangen zoals God aan Naäman bewees. En hoewel het moderne Israël nog niet geheel als natie is teruggekeerd naar de Heer, zien we bij velen de barmhartige eigenschappen van onze God – zoals bij de Israëlische artsen op de Golanhoogten, die gewonde Syrische soldaten behandelen, en die levensreddende operaties uitvoeren bij Arabische kinderen met hartafwijkingen.

Daarom moeten we bidden, dat barmhartigheid en gerechtigheid zullen zegevieren en dat de mensheid, die zo volkomen verward en van streek is door een wereld vol geweld, zal roepen tot Jezus, de Vredevorst, en verklaren zoals Naäman: 'Nu weet ik, dat er op de gehele aarde geen God is behalve in Israël.' (2 Koningen 5:15).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.