Arabische christen: ‘Haat islam, heb moslims lief’

Friday, December 11, 2015 |  Palestijns-Arabische christen
Het is onmogelijk om te ontkennen dat we ons momenteel midden in een botsing van beschavingen en religies bevinden. Daarbij worden we van alle kanten bestookt met een eindeloze stoom van informatie. En vooral als die informatie zo tegenstrijdig is, hoe betrouwbaar zijn al die berichten dan?

Ik ben van mening dat je niet blindelings moet geloven wat er wordt geschreven of gezegd. Bovendien is er ook veel bewust verspreide valse informatie. En dan zijn er nog mensen die de waarheid nu eenmaal niet willen zien, of die het niet uitmaakt of iets waar is of een verzinsel.

En als het over de islam gaat, wordt het nog ingewikkelder. De islamitische cultuur en de Arabische taal zijn vreemd voor de Westerse wereld. Met als gevolg dat betrouwbare informatie over de islam en de moslimwereld zeer schaars is. Het is onmogelijk om volledig geïnformeerd te zijn over de islam zonder enige kennis van de Arabische cultuur en taal.

Ik schrijf al deze dingen omdat de houding ten opzichte van de islam bij veel christenen nogal zwart-wit is. Of ze houden van de islam en de moslims, of ze haten beide. Allereerst wil ik de stelling poneren dat het als christen onmogelijk is om de islam lief te hebben. En dat komt omdat de islam een anti-christelijke religie is. De leer van de islam gaat volkomen in tegen de basisprincipes van het christendom. De kruisdood en opstanding van Jezus wordt in de islamitische leer volledig afgewezen. Gods liefde en genade zoals de Bijbel ons leert, zijn de moslim vreemd. Daarbij staan er in de islamitische leer talloze oproepen aan getrouwe moslims om alle ‘ongelovigen’ te doden, en met name de christenen en Joden.

Jezus onderwees ons dat ‘onze strijd niet is gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.’ Met andere woorden: onze strijd is niet tegen moslims, maar tegen de duistere machten achter de islam. Wij kunnen de islam niet liefdevol omarmen, want de islam leert zonde. Maar we kunnen wel houden van de zondaar, zoals Jezus ons liet zien.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het decembernummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.