Klimaatverandering – een gigantische hoax

Tuesday, December 08, 2015 |  Charles Gardner
Nadat ik enige tijd geen commentaar heb gegeven op dit afgezaagde onderwerp Klimaatverandering, in de hoop dat het vanzelf zou verdwijnen, voel ik me ertoe verplicht, nu de media weer veel over dit onderwerp schrijven.

Bijna 200 landen zijn vertegenwoordigd op de top van regeringsleiders die in Parijs wordt gehouden, waar nog zo kort geleden de echte bedreiging voor onze manier van leven zijn lelijke tanden toonde met de moord op 130 mensen door terroristen die de wereld tot slaaf van de islam willen maken.

CAFOD (Catholic Agency for Overseas Development) zegt dat het de armsten zijn die het hardst worden getroffen door toenemende droogte, overstromingen en extreme weersomstandigheden, die ze ronduit toeschrijven aan 'klimaatverandering'. Ik denk dat men die term nu algemeen gebruikt in plaats van 'global warming' na een reeks ongewoon koude winters.

Hoewel ook iemand schreef: 'Ik wou dat opwarming van de aarde zou opschieten. We bevriezen in dit deel van de wereld. Het is de koudste winter we in lange tijd hebben gehad. De weersverwachting kan niet altijd goed een week vooruit kijken, dus hoe kunnen ze zo zeker zijn van de juiste weersverwachting over twintig jaar, in de toekomst?'

Algemeen wordt dus de theorie aanvaard, dat op een of andere manier de mens, en zijn vervuiling, volledig verantwoordelijk is voor de opwarming – ervan uitgaand, dat de aarde aan het opwarmen is - en dat ons rampen te wachten staan, tenzij we iets doen aan het verminderen van onze uitstoot van koolstofdioxide.

Ja, wetenschappers hebben deze theorie naar voren gebracht, maar er zijn even eminente wetenschappers die het er niet eens zijn - maar die krijgen niet veel media-aandacht.

De kern van de campagne, die ons van de topprioriteit wil overtuigen, is het humanistische idee dat alles van ons afhangt, want volgens deze gedachtegang heeft God niet de wereld geschapen. En als we de planeet willen redden, moeten wij er alles aan doen om het 'evangelie' van de klimaatverandering te verspreiden - en dat het nodig is dat mensen gaan doen wat God blijkbaar niet kan doen. Het feit dat sommige christenen ook achter dit idee staan, wordt gezien als steun voor hun argumenten - totdat de microscoop van de Bijbelse wijsheid en gezond verstand wordt toegepast.

Christelijke leiders hebben zich met name uitgesproken over klimaatverandering en Paus Franciscus heeft eerder dit jaar zelfs een encycliek gepubliceerd - het hoogste niveau van het onderwijs dat een paus kan geven – die vooral over het milieu ging.

Maar als christenen moeten we eerder de vraag stellen: wat zegt de Bijbel? Wel, God zegt dat 'de aarde vergaat als een kleed' (Jesaja 51:6), 'maar mijn heil duurt eeuwig en mijn gerechtigheid wordt niet verbroken': Dus wat is belangrijker? Een groene campagne of de dingen met God in orde maken?

Ik denk dat 'klimaatverandering' niet alleen een gigantisch bedrog is, maar een enorme afleiding van de echte problemen van onze wereld - zoals massamigratie, wereldwijd terrorisme, de precaire toestand van ons financiële systeem, en zelfs de mogelijkheid dat de Derde Wereldoorlog uitbreekt in het Midden-Oosten.

Een groene campagne zal nog meer stress veroorzaken bij hardwerkende mensen, geconfronteerd met het vooruitzicht dat ze nog meer belasting gaan betalen voor het financieren van de inspanningen van de overheid om de koolstofuitstoot te verminderen.

Maar er is een God op wie we kunnen rekenen en op wie we kunnen vertrouwen voor ons leven en onze toekomstige energiebehoefte. We moeten dit refrein weer zingen 'Hij heeft de hele wereld in zijn hand'. Het boek Spreuken zegt: 'Vertrouw op de Heer met uw hele hart, en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.' (Spreuken 3:5,6).

Vertrouwen in God heft uw persoonlijke verantwoordelijkheid niet op, maar biedt u de mogelijkheid om te handelen met de ware wijsheid. Zoals de Bijbel ook (meerdere malen) zegt: 'De vreze des Heren is het begin van wijsheid.' (Spreuken 1.7)

Dit betekent niet dat de Bijbel niets te zeggen heeft over de klimaatverandering. Zeker wel. Maar het is meer een signaal, dat het nodig is om ons leven op orde te hebben - omdat de Rechter van de hele mensheid komt - dan om te protesteren tegen de zonde van de uitstoot van koolstofdioxide door anderen!

Want toen Jezus werd gevraagd naar de tekenen van zijn spoedige terugkeer, antwoordde onze Heer: 'Er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden'.
En voegde hij eraan toe: 'En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.'(Lucas 21:11,25-28 HSV).

Het is duidelijk dat we in deze tijd moeten opzien naar God, en niet naar inadequate menselijke oplossingen, die ons op een humanistisch bord worden geserveerd, maar waarbij adequaat geestelijk voedsel ontbreekt.

Kijk omhoog, in de lucht

Bij de Parijse klimaatconferentie werden de wereldleiders beschermd door een Israëlische surveillance-ballon.

De bange Europese leiders kunnen onze vijanden sussen – maar wij zijn boven hen.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.