Handelingen van een 20e eeuwse Apostel

Sunday, November 15, 2015 |  Charles Gardner
Temidden van een steeds meer seculiere westerse wereld, waar God wordt verondersteld dood te zijn, of een verzinsel van iemands verbeelding, is het tijd om met dankbaarheid een boek dat 40 jaar geleden werd gepubliceerd te lezen – en het waarschijnlijk te herdrukken.

'Afspraak in Jeruzalem' vertelt het ongelooflijke verhaal van Lydia, een jonge lerares die een ontmoeting met Christus had die net zo dramatisch is als de apostel Paulus had, en die haar bestemming volgde in een stad waar ze niets van wist, en zich elke stap door de Heilige Geest liet leiden.

Lydia Christensen was midden 30, en had een goed leven in haar geboorteland Denemarken als lerares huishoudkunde. Maar ze zocht God, die ze niet kon vinden in haar Lutherse omgeving. Ze wees zelfs een huwelijksvoorstel af, uit vrees dat het haar zou afhouden van haar vastberaden zoektocht om te ontdekken of Jezus echt was. En toen Hij haar verscheen in een visioen begon haar opmerkelijke geloofsreis.

Er volgden andere visioenen, ze begon te spreken in een taal die ze nooit had geleerd en werd al spoedig gedoopt in de zee door een pinkstervoorganger, wat veel spot en hoon van collega's en leerlingen opleverde

Door een visioen van mensen in oosterse kleding voelde ze zich geroepen naar Jeruzalem te gaan. Zij gaf haar bezittingen weg en vertrok in 1928 naar de 'Stad van de Grote Koning', zoals de psalmist die beschrijft (Psalm 48:3). Net zoals Abraham wist ze niet waar ze zou verblijven en hoe ze zou rondkomen, vooral omdat ze geen werkvergunning had. Ze wist alleen dat God haar daar had geroepen. Op zeker moment had ze nog maar 86 cent en had ze vier dagen geen eten, maar dat vergrootte alleen haar vertrouwen.

Haar eerste taak kwam als een schok. Een Joodse man die had gehoord dat ze een vriendelijke vrouw was, kwam haar vragen voor zijn stervende baby te zorgen. Eerst protesteerde ze wegens haar onervarenheid, maar ze nam de baby mee en zalfde haar met olie terwijl ze bad voor genezing in Jezus' naam. Tikwa (wat in het Hebreeuws 'hoop' betekent) herstelde opmerkelijk, zo goed dat de ouders haar terug wilden hebben op het moment dat Lydia van haar was gaan houden als van een eigen kind. Maar ze besefte dat ze haar moest opofferen zoals Abraham met Isaak, en net als in het Bijbelse verhaal ontving ze Tikwa terug toen bleek dat haar ouders niet voor haar konden zorgen.

Toen in 1929 ernstige rellen uitbraken tussen Joden en Arabieren, moest ze naar de gevaarlijke no-go-zones om water te brengen, wat door de gevechten was afgesneden. Toen ze zich over de barricades worstelde met Tikwa op haar schouders kwam er plotseling – uit het niets - een man haar redden. Toen ze haar vrienden vertelde wat er was gebeurd, waren ze er allemaal van overtuigd dat het een engel moest zijn geweest!

Anderen verlieten de stad wegens de spanningen, maar Lydia geloofde dat God haar riep om een 'wachter op de muren' te zijn (Jesaja 62:6) en te bidden voor de vrede van Jeruzalem. En in de daaropvolgende jaren zorgde ze als een moeder voor een groot aantal Joodse en Arabische kinderen. Ze besefte ook, dat de stad de sleutel bezit voor de toekomst van de wereld, en dat christenen alles moeten doen wat ze kunnen, om Israël te helpen.

We zijn hen veel verschuldigd, wat we vele eeuwen niet hebben betaald, schreef ze aan haar moeder. 'Aan hen danken wij de Bijbel, de profeten, de apostelen en de Verlosser zelf'.
Wanneer er meer gehoor was gegeven aan dergelijke oproepen, hadden miljoenen Joden gered kunnen worden uit de Holocaust die zou komen.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog trouwde Lydia met Derek Prince, de bekende bijbelleraar, en het boek Appointment in Jerusalem werd in 1975 gepubliceerd door Kingsway met Lydia Prince als auteur, 'zoals verteld aan haar man Derek'.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.