Israël bij de meest kindvriendelijke landen

Friday, November 06, 2015 |  Ryan Jones
Je zou het niet direct verwachten van een land dat dagelijks wordt bedreigd, maar volgens een recent gehouden enquête staat Israël op de vierde plaats van beste landen om kinderen in op te voeden.

De enquête werd gehouden door InterNations, een organisatie die buitenlanders helpt om zich thuis te voelen in het land waar ze tijdelijk werken. Uit de enquête blijkt dat Israël een van de meest gezinsvriendelijke landen ter wereld is.
Oostenrijk loopt voorop, gevolgd door Finland en Zweden. Amerika is afgezakt naar de 25e plaats, Groot-Brittannië kwam als 22e uit de bus en Duitsland doet het niet slecht op de 7e plaats.

De vragen van de enquête die in meer dan veertig landen werd gehouden, gaan over kinderverzorging, opvoeding en over het leven als buitenlandse werknemer in het algemeen. InterNations keek vooral naar de behandeling van gezinnen met kinderen, hun gezondheid en veiligheid, of de kinderen gelukkig zijn en of de ouders zelf tevreden zijn.

Meer dan zestig procent van de in Israël ondervraagde mensen wilde het liefst voor altijd in Israël blijven, terwijl het internationale gemiddelde bij dezelfde vraag slechts op vijfentwintig procent lag.
Vierenzestig procent van de in Israël ondervraagden gaf aan nu minder te verdienen dan in het thuisland. Zesentwintig procent was niet alleen in Israël komen wonen vanwege het werk, maar tevens uit idealisme of uit religieuze overwegingen (zestien procent). Voor hen is de Joodse opvoeding van de kinderen de belangrijkste factor. Maar ook veel niet-Joden lieten weten dat ze Israël een gezinsvriendelijk land vinden.

De ondervraagden gaven hun mening over een breed scala van onderwerpen. Het ging niet alleen over veiligheid en inkomsten, maar ook over alledaagse onderwerpen, zoals de mogelijkheid om nieuwe vrienden te maken. ‘Israël scoort minder goed als het gaat om onderwerpen als de kosten voor levensonderhoud. Men is zich goed bewust van de negatieve kanten van een leven in dit land. Alle plussen en minnen bij elkaar opgeteld, komen de meeste expats dan ook weloverwogen tot een positief eindoordeel.’ Met andere woorden: de open en warme sociale sfeer in de Joodse staat is zo positief, dat de negatieve aspecten van een leven in dit land, ertegen wegvallen. Dit leidt ertoe dat Israël op de vierde plaats is beland van meest kind- en gezinsvriendelijke landen.

Columnist BenDror Yemini schreef in de krant Yediot, dat hij aanvankelijk sceptisch tegenover de vragen van InterNations stond. Hij herinnerde zich echter een interview met een Amerikaans gezin, dat hij kort daarvoor op tv had gezien. Aan hen werd gevraagd waarom ze naar Israël waren gekomen. Een klein meisje uit dat gezin gaf als antwoord, dat het háár wens was geweest om naar Israël te gaan. Waarom?: ‘Omdat kinderen in Israël buiten op straat mogen spelen, zonder dat er op hen wordt gelet.’ Yemini stond versteld van dit eenvoudige antwoord en concludeerde: ‘In Israël mogen en kunnen kinderen dus buiten op straat spelen. Wie niet in het buitenland heeft gewoond, kan dat niet begrijpen.’

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het oktobernummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.