'Beter gescheiden leven dan samen leven in een hel'

Sunday, November 01, 2015 |  Tsvi Sadan
De nieuwe tactiek die is voorgesteld om een eind te maken aan de terroristische steekpartijen, is dat 'de IDF een buffer vormt tussen Joden en Palestijnen' op de Westbank. Vooruitlopend op het onvermijdelijke protest, dat Israël van apartheid en racisme beschuldigt, een paar woorden ter introductie.

Hoewel Asher Ginsburg, in de volksmond bekend als Ahad Ha'am, zijn essay over het verschil tussen jodendom en christendom ​​lange tijd geleden (1910) schreef, geeft zijn conclusie nog steeds weer wat veel Israëli's vandaag denken. Ahad Ha'am vatte het verschil zo samen: christenen streven naar een volmaakt moreel leven, terwijl de Joden beweren dat dit ideaal onbereikbaar is, gezien het zondige karakter van de mens.

Verder legde Ahad Ha'am uit, dat compromisloze morele standpunten meer kwaad dan goed doen. Als voorbeeld wees hij erop, dat echtscheiding verboden is in het christendom, maar toegestaan in het Jodendom. Volgens de Joodse logica kan het tegen hun wens dwingen van een echtpaar om samen te leven, de relatie veel meer beschadigen dan gescheiden te leven. In sommige gevallen is echtscheiding eenvoudig het kleinste van twee kwaden, en moet het daarom worden toegestaan.

Vanuit dit gezichtspunt menen veel Israëli's, dat de hoge morele grondslag die de IDF hanteert, overeenkomt met de christelijke betekenis van moraliteit, die onbedoeld het conflict verlengt in plaats van beëindigt.

Bijvoorbeeld: tijdens de Gaza-oorlog in 2014 identificeerde Israël vijf lanceerinstallaties voor mortieren die gericht waren op de kibboets Nachal Oz. Toen de bewoners van de kibboets de IDF vroegen, waarom deze mortieren niet werden uitgeschakeld, was het antwoord dat ze te dicht bij woonhuizen in Gaza stonden.
Israël zag zich herhaaldelijk voor dit probleem geplaatst toen het probeerde te voldoen aan de christelijke vorm van moraliteit, zoals die te vinden is in de eis van de internationale gemeenschap, alle bijkomende schade te vermijden.

Deze hoge morele grondslag van de IDF werd scherp bekritiseerd door Israëli's, die het een verwrongen gevoel voor moraal vinden, dat het welzijn van Israëls vijanden boven het welzijn van de eigen burgers plaatst.

De recente aanvallen van Palestijnen met een mes dwongen Israël om bepaalde maatregelen te nemen om het aantal slachtoffers te beperken. Een van de huidige oplossingen is een gedwongen scheiding tussen Joden en Arabieren. Dit is echter geen nieuw idee.

Nadat tijdens de Tweede Intifada (2000-2005) duizenden Israëli's waren gedood of gewond, bouwde Israël het 'scheidingshek' (zoals het in het Hebreeuws heet) om de beide rivalen van elkaar te scheiden. Hoewel het hek veel levens heeft gered blijven Israëls tegenstanders het hardnekkig de 'apartheidsmuur' noemen. Toch is, net als bij echtscheiding, dit hek de minste van twee kwaden: beter gescheiden leven, dan in een hel leven.

De nieuwe tactiek die Israël op de Westbank wil gaat toepassen wordt 'buffering' genoemd, wat inhoudt dat soldaten alles doen wat ze kunnen om contact tussen Israëli's en Palestijnen te verhinderen. En hoewel Israël riskeert dat het wordt beschuldigd van racisme, hoopt men dat onze regering deze keer het welzijn van Israëli's niet in gevaar zal brengen in een vergeefse poging om tegemoet te komen aan het geweten van degenen die zou eisen dat Israël of sterft of leeft volgens een onbereikbare standaard.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.