Een positief gevolg van Netanyahu's blunder

Monday, October 26, 2015 |  Tsvi Sadan
Een grote overdrijving, meer was het niet, toen premier Benjamin Netanyahu de eerste 'Palestijnse' leider Haj Al-Husseini ervan beschuldigde, dat hij Hitler had overgehaald de 'Endlösung van het Joodse probleem' uit te voeren.

Al-Husseini inspecteert de moslimstrijders, november 1942.

Vorige week verklaarde Netanyahu in zijn toespraak tot de afgevaardigden naar het 37e Zionistische Wereldcongres, dat Haj Amin Al-Huseini, de moefti van Jeruzalem, een 'centrale rol speelde in het stimuleren van de Endlösung (...) Hitler wilde op dat moment de Joden niet uitroeien. Hij wilde de Joden verdrijven, en Haj Amin Al Husseini ging naar hem [Hitler] en zei, als u hen verdrijft, komen ze allemaal hier [Palestina]. “Wat moet ik dan doen met hen?” vroeg hij [Hitler]. Hij [al-Husseini] zei:”Verbrand hen”.'

Hoewel er terecht kritiek kwam op deze verklaring, waren te veel reacties van linkse politici en journalisten niets anders dan pogingen om – wat een goede discussie had moeten zijn – te laten ontsporen en te veranderen in een goedkoop politiek gevecht.

De reactie van Omer Bar-Lev (Knessetlid voor Zionistische Kamp/Arbeidspartij), die Netanyahu vergeleek met Holocaust-ontkenners, is daar een voorbeeld van. 'Hij deinst er niet voor terug om op alle manieren de Arabieren te demoniseren', schreef Bar-Lev. 'Op dezelfde manier waarop we Holocaust-ontkenners ten zeerste veroordelen, zullen we dus geen verklaringen toestaan die afdoen van Hitlers gruweldaden tegen ons volk'.

Merav Michaeli (eveneens Zionistische Kamp/Arbeidspartij), zei op haar Facebook-pagina dat de uitspraak van Netanyahu 'extreem en gevaarlijk is, zodanig dat hij Holocaust-ontkenners en Israël-haters wereldwijd in de kaart speelt.'

Maar zulke valse toespelingen houden de golf van reacties niet tegen, die de onnauwkeurigheid van Netanyahu gebruikten om iedereen eraan te herinneren, dat Haj Amin Al-Husseini zeer reëel betrokken was bij moorddadige aanvallen op Joden, en enthousiast samenwerkte met nazi-Duitsland.

Bij de vele historici, die commentaar gaven op de verklaring van Netanyahu, was Wolfgang Schwanitz, die samen met Barry Rubin het boek 'Nazis, Islamists and the Making of the Modern Middle East' schreef.
Citerend uit dit boek herinnert hij iedereen hieraan: 'Tijdens hun ontmoeting [op 28 november 1941] sloten zij [Hitler en al-Husseini] de overeenkomst voor de Joodse genocide in Europa en het Midden-Oosten, en onmiddellijk daarna gaf Hitler opdracht de Holocaust voor te bereiden. De volgende dag werden uitnodigingen naar dertien nazi's gezonden voor de Wannsee Conferentie, om een begin te maken met het organiseren van de logistiek van deze massamoord.'

Schwanitz stelt ook, dat 'al-Husseini duidelijk maakte dat als Hitler inderdaad moslims en Arabieren als bondgenoten wilde, hij Europa's grenzen moest sluiten voor Joden.
In diezelfde tijd vertelden al-Husseini en Arabische leiders aan Groot-Brittannië, dat het de toegang tot Palestina moest sluiten voor alle Joden, als het wilde voorkomen dat Arabieren en moslims hun vijanden zouden worden,. Door op beide fronten te slagen, heeft al-Husseini dubbel bijgedragen aan de Holocaust, direct, en vanaf het begin. '

Wanneer je rekening houdt met Edward Said's erkenning dat al-Husseini 'de Palestijnse Arabische nationale consensus vertegenwoordigt', lijkt Netanyahu's grove overdrijving over de rol van de moefti in de Holocaust niet dit soort kritiek van zijn politieke tegenstanders te verdienen.

Andere betrouwbare studies over het onderwerp verschillen maar op één punt van Netanyahu, dat Hitler en niemand anders verantwoordelijk is voor de Holocaust. Dit kan echter niets afdoen van de rol van al-Husseini, die Hitler aanmoedigde zijn Endlösung uit te voeren, net zoals het niets kan afdoen van de cruciale betrokkenheid van al-Husseini bij het sturen van Joden naar de concentratiekampen.

Toen Netanyahu over de Palestijnse leider sprak als oorlogsmisdadiger, verwees hij ook naar Joegoslavië, dat al-Husseini wilde aanklagen voor zijn rol bij het recruteren van 20.000 moslimvrijwilligers voor de SS, vrijwilligers die hebben deelgenomen aan het doden van Joden in Kroatië en Hongarije.
Het volledige verhaal over de directe betrokkenheid van al-Husseini in de Holocaust is te vinden in het boek 'Haj Amin and Berlin' van de Servische geleerde Jennie Lebl.

Zonder de blunder van Netanyahu zouden deze en andere ongemakkelijke feiten over degene die 'de Palestijnse Arabische nationale consensus vertegenwoordigt' in het vergeetboek zijn gebleven.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.