Het Derde Rijk, de Palestijnen en 900.000 Joodse vluchtelingen

Friday, October 23, 2015 |  Tsvi Sadan
Slechts zevenduizend Joden waren er overgebleven van de ooit bloeiende, 2500 jaar oude Joodse gemeentes in het Midden-Oosten. Zo’n negenhonderdduizend Joden werden na 1948 uit hun diverse thuislanden verdreven. Dit grote aantal vluchtelingen is door de hele wereld, en vooral door de VN, genegeerd.

Sinds 1947 vaardigde de Veiligheidsraad van de VN achthonderdvijftig resoluties uit over het Arabisch- Israëlische conflict, waarvan honderddertig over de Palestijnse vluchtelingen. In niet één van deze resoluties wordt op welke manier dan ook de vernietiging van de oude Joodse gemeentes vermeld. Deze en andere ongemakkelijke feiten vormen de onderwerpen voor het boek van Edy Cohen, met als titel:‘De moefti en de Joden: de geheime oorlog van Haj Amin al-Husseini tegen de Joden’.

Israel Today sprak met dr. Cohen. Cohen is in Libanon geboren. Hij kent de Arabische cultuur van zeer dichtbij en heeft toegang tot Arabische bronnen. Hij kan deze bronnen beter dan wie ook beoordelen op hun authenticiteit. In 1995 werd Cohen gedwongen te vluchten. Hij is zelf dus een van de Joodse vluchtelingen die hij in zijn boek beschrijft.

De Midden-Oostenexpert schrijft over de fascinatie van de Arabieren voor de ideologie van Hitler, en doet dit op basis van gedocumenteerde bewijzen. Zo is het bijvoorbeeld nauwelijks bekend dat Yasser Arafat familie was van grootmoefti Haj Amin al-Husseini. Al-Husseini was van 1922 tot 1948 de zelfbenoemde leider van de Arabieren in het gebied van het huidige Israël. Hij sloot tijdens de Tweede Wereldoorlog een verbond met Hitler.

Palestijnse geschiedschrijvers doen erg hun best dit verborgen te houden, en Arafat heeft zijn achternaam om die reden veranderd. Zijn beschermeling, de huidige Palestijnse leider Mahmud Abbas, schreef in zijn beruchte proefschrift, dat de Joden zelf de Holocaust zouden hebben veroorzaakt. Cohen beschrijft gedetailleerd de sleutelrol die Al-Husseini speelde bij het creëren van een ‘Palestijnse identiteit’, die van meet af aan antisemitisch was.

Het eerdergenoemde boek van Mahmud Abbas is gebaseerd op zijn proefschrift, en heeft als titel: ‘Het andere gezicht: de geheime contacten tussen het nazisme en het zionisme’ (1984). Daarin beschrijft Abbas de Holocaust weliswaar als ‘een afschuwelijkste misdaad tegen de menselijkheid’, maar hij verdedigt in dit boek ook de stelling dat de zionistische beweging net zo verantwoordelijk was voor de Holocaust als de nazi’s. Niet voor niets is Abbas’ boek alleen in het Arabisch gepubliceerd. Het staat boordevol antisemitische propaganda, die vrijwel identiek is aan de woordenstroom van Adolf Eichmann voor het tribunaal in Israël.

Volgens Cohen was het de moefti zelf, die de breekbare Joods-Arabische co-existentie uit balans bracht en het vuur opzettelijk deed oplaaien. In 1941 lokte Al-Husseini het ‘Farhoud Pogrom’ in Bagdad uit, toen hij de Joden in die stad ervan beschuldigde samen te spannen met de Britten. Dat was het begin van de ‘Joodse nakba’ zoals Cohen het noemt. De ramp die duizenden Joden het leven heeft gekost, en waardoor ook Joodse bezittingen ter waarde van zestig miljard dollar verloren gingen.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het oktobernummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.