50.000 Joden bidden gezamenlijk bij de Westelijke Muur

woensdag 30 september 2015 |  Redactie Israel Today
Om de priesterlijke zegen te ontvangen zijn vandaag zo'n 50.000 mensen naar de Westelijke Muur ('Klaagmuur') in de Oude Stad van Jeruzalem gekomen. De zegen, in het Hebreeuws genaamd ברכת הכוהנים Birkat HaCohanim, wordt tweemaal in het jaar gegeven, tijdens Pesach (Paasfeest) en het Soekot, het Loofhuttenfeest.

De priesterzegen is een indrukwekkende gebeurtenis. Foto: Flash 90.

Aan de bijeenkomst namen de twee opperrabbijnen Yitzchak Yosef en David Lau deel, evenals de rabbijn van de Westelijke Muur, Shmuel Rabinovitch. Voor de priesterzegen bedekken de leden van de Bijbelse priesterklasse – meestal met de familienaam Cohen – hun hoofden met gebedsmantels en spreken samen het zegengebed uit. Onder de gelovigen waren Joden uit Israël, de diaspora en toeristen. Sinds de Yom Kippoer-oorlog in 1973 spreken de priesters regelmatig massaal de zegen uit bij de Westelijke Muur.

De zegen is gebaseerd op Numeri 6:22-26 (HSV): En de HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen:
De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!
Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen zegenen.

De Jeruzalemse politie heeft duizenden manschappen in de Oude Stad en op de toegangswegen gestationeerd, om de veiligheid van de gelovigen te waarborgen. Zij vreest geweld van Palestijnen.

Dinsdag was het weer onrustig in Jeruzalem, de politie trad op tegen Arabische stenengooiers, die Joden hadden aangevallen. Drie kinderen werden gearresteerd voor het gooien van stenen, zeven bewoners van Oost-Jeruzalem wegens ordeverstoringen op de Tempelberg, en drie vrouwen die Joden in de Oude Stad van Jeruzalem hadden aangevallen. Sinds het Nieuwjaarsfeest twee weken geleden werden in Jeruzalem 174 personen gearresteerd wegens geweldpleging, aldus de politie.

Een video-opname van de priesterlijke zegen:

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.