Tempelberg: Klein zegel met grote betekenis (video)

Sunday, September 27, 2015 |  Tommy Müller
Een jongen van tien jaar heeft een 3000 jaar oud zegel uit de tijd van koning David en koning Salomo ontdekt, dat een bewijs vormt van Joodse aanwezigheid op de Tempelberg. De bekende Israëlische archeoloog Dr. Gabriel Barkay heeft de authenticiteit van de vondst bevestigd.

Dit zegel werd gevonden tussen het puin afkomstig van de Tempelberg. Foto: Tempelberg Stichting Project.

De vondst is zeer belangrijk, omdat omdat het zegel werd gevonden in het puin, dat afkomstig is van de Tempelberg in Jeruzalem. Het is weer een aanwijzing van het Joodse verleden van de controversiële plaats, waar de moslims voor zichzelf aanspraak op maken. De islamitische Waqf stichting, die verantwoordelijk is voor het gebied rond de Al-Aqsa moskee en de Rotskoepel, ontkent dat er ooit een Joodse tempel is geweest.

De Wagf had in 1999, bij het graven van een tweede uitgang van de Al-Aqsa moskee, illegaal grote hoeveelheden bouwafval afgevoerd van de Tempelberg - zonder enig archeologisch toezicht. Het ging er duidelijk om, bewijs van de historische Joodse bewoning te vernietigen.
Professor Barkay heeft echter de bergen puin veilig gesteld. Sindsdien hebben duizenden vrijwilligers onder zijn leiding de bergen de aarde, stenen en puin doorzocht naar de kleinste delen. De ontdekker van het zegel is een van die vrijwilligers, de tien-jarige Matvei Tcepliaev, die afkomstig is uit Rusland.

'Dit zegel is het eerste van dit soort, dat in Jeruzalem werd gevonden,' zei archeoloog Barkay. Het dateert uit de tijd waarin Koning David Jeruzalem veroverde op de Jebusieten en zijn zoon Salomo de tempel bouwde. Van bijzonder belang is het zegel, omdat het afkomstig is van de Tempelberg.

Het nu ontdekte zegel toont aan dat de Tempelberg ooit ​​onder een Joods bestuur heeft bestaan, verklaarde Barkay. Samen met andere vondsten is dit weer een bewijs dat de Bijbelse beschrijvingen met betrekking tot Jeruzalem betrouwbaar zijn.

Het zegel toont twee dieren die boven elkaar zijn afgebeeld, mogelijk een roofdier en zijn prooi. Vergelijkbare zegels zijn al herhaaldelijk buiten Jeruzalem opgegraven; ze dateren allemaal uit de elfde en tiende eeuw voor onze jaartelling. De nieuwe vondst zal met de modernste methoden nog verder worden onderzocht.

Het Duitstalige TV-team van Israel Today heeft enige tijd geleden de archeoloog dr. Gabriël Barkay bezocht en opnamen gemaakt van zijn werk. U ziet het in deze video, die ook een Duitse ondertiteling heeft:

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.