Opperrabbijnen: Christelijke ambassade is 'geestelijke bedreiging'

Thursday, September 17, 2015 |  Redactie Israel Today
De Israëlische opperrabbijnen hebben in een brief de Joodse bevolking gewaarschuwd tegen de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem en zijn Soekot-viering. ICEJ noemt de brief schadelijk voor de Joods-christelijke relaties.

De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem (ICEJ) is al lange tijd een van de duidelijk zichtbare en actieve in Israël gevestigde organisaties die christelijke zionisten wereldwijd vertegenwoordigt. Al meer dan 30 jaar werkt de ICEJ onvermoeibaar voor het belang van Zion.

Maar dat heeft het Israëlische Opperrabinaat niet verhinderd om deze maand de ICEJ een 'geestelijke bedreiging' te noemen, gebaseerd op aantijgingen dat de bijeenkomsten van deze organisatie, in het bijzonder het jaarlijkse Loofhuttenfeest, een platform zijn voor het ​​bekeren van Joden.

In een brief van beide opperrabbijnen David Lau en Yitzhak Yosef staat te lezen:
'Het is onder onze aandacht gekomen dat degenen die zich bezighouden met missionaire activiteiten onder de auspiciën van de Christelijke Ambassade in Israël een grote conferentie organiseren tijdens de dagen van Soekot. Een deel van de doelstellingen van deze organisatie is om Joden te bekeren van de godsdienst van Israël en hen te brengen onder de vleugels van het christendom. (...) Zoiets is ernstig en in strijd is met de fundamenten van ons geloof, en als zodanig moet het worden veroordeeld en moet het publiek worden gewaarschuwd.'

De rabbijnen drongen er bij de andere Israëlische Joden op aan 'niet deel te nemen aan de conferentie, ondanks dat de organisatoren vrienden zijn van de Staat Israël. In de praktijk vormt deze bijeenkomst een geestelijke bedreiging die het Joodse karakter ondermijnt'.

Ieder jaar houdt de ICEJ tijdens het Loofhuttenfeest een 'Israël Nacht', waarvoor ze alle Israëlische burgers zonder kosten uitnodigen om getuige te zijn van de ontluikende liefde en steun van christenen uit de hele wereld voor hun land.
Vorig jaar waren tijdens de 'Israël Nacht' honderden IDF soldaten te gast – Joden, Druzen en christenen – die enkele maanden daarvoor het land hadden verdedigd tijdens de brute Gaza-oorlog. De Israëlische gasten waren duidelijk geraakt door dit gebaar. Evangelisatie maakte geen deel uit van het programma.

Als reactie op de waarschuwing van de rabbijnen wilde ICEJ media-directeur David Parson het volgende zeggen:
'De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem was teleurgesteld toen het hoorde van de brief van het Opperrabbinaat over onze organisatie en onze jaarlijkse viering van het Loofhuttenfeest. De ICEJ heeft altijd de wetten van de Staat Israël gerespecteerd en gehoorzaamd, inclusief die voor missionaire activiteiten, en het is betreurenswaardig dat het Opperrabbinaat uitsluitend op basis van verkeerde voorstellingen van personen die een vals getuigenis tegen ons geven, heeft gehandeld.'

Parson wees erop dat de ICEJ in de afgelopen 35 jaar een sterke en bewezen reputatie heeft gevestigd van oprechte vriendschap en steun voor Israël als Joodse Staat.
De ICEJ heeft nauw samengewerkt met de Knesset, de Israëlische Ministeries van Buitenlandse Zaken en van Toerisme, het Joods Agentschap en Yad Vashem bij projecten variërend van public relations in parlementen over de hele wereld, massale pro-Israël betogingen in buitenlandse hoofdsteden, en het assisteren van niet minder dan 120.000 Joodse immigranten om thuis te komen naar Israël.

Tenslotte benadrukte Parson dat volgens de Bijbelse traditie de heidenen verwelkomd moeten worden in Jeruzalem tijdens Soekot. 'Het is een schande dat sommigen proberen het Israëlische publiek bang voor ons te maken', klaagde hij, en waarschuwde dat de beslissing van de opperrabbijnen 'veel schade kan toebrengen aan het nieuwe niveau van Joods-christelijke relaties dat we de laatste 60 jaar hebben ontwikkeld.'

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.