Shanah Tovah! Een gezegend en zoet nieuw jaar 5776

maandag 14 september 2015 |  Redactie Israel Today
'Shanah Tovah!' '!שנה טובה 'Gelukkig Nieuwjaar!' De medewerkers van Israel Today wensen u vanuit Jeruzalem een ​gezegend en ​zoet Nieuwjaar in volle vrede en gezondheid.

De traditionele symbolen van het Joodse Nieuwjaar. Foto: Hadas Parush (Flash 90).

Bij zonsondergang begon op zondagavond voor het Joodse volk het jaar 5776. De Joodse kalender telt de jaren vanaf het moment van de Bijbelse schepping van de wereld. Men begint het nieuwe jaar in Israël traditioneel niet met voetzoekers en vuurwerk, maar met een dienst in de synagoge.

Tijdens het nieuwjaarsfeest Rosh Hashanah ('Hoofd of Eerste van het Jaar'), dat twee dagen duurt, eet men traditioneel in honing gedoopte stukjes appel. Ook honingkoek en zoete wijn symboliseren de hoop op een zoet jaar. Een andere gewoonte is het eten van granaatappels, die veel pitten bevatten. Daarbij spreekt men uit: 'Moge het Uw wil zijn, dat onze rechten zich vermenigvuldigen als de granaatappel.' Even talrijk als granaatappelpitten zouden de religieuze geboden zijn die worden gevolgd.

De geestelijke inhoud van het feest bestaat uit inkeer en berouw, de voorbereiding op de dag van het goddelijk oordeel (Yom Kippoer) en gebed voor een vruchtbaar jaar. Het feest heeft een Bijbelse oorsprong (Leviticus/Wayikra 23:23-25): 'Een rustdag, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.' Bij de belangrijke gewoonten van Rosh Hashanah behoort daarom het blazen op de shofar tijdens de lange sjoeldiensten.

Rosh Hashanah is echter geen treurdag, maar een feest waarop de Joden – wegens Gods ontferming – blij moeten zijn. Het is de dag om de balans op te maken van het morele en religieuze gedrag in het afgelopen jaar, en men nadert tot God met gebeden voor een goede toekomst.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.