Wie kan de shofar horen en er niet naar luisteren?

zondag 13 september 2015 |  David Lazarus
Voor degenen die hem niet hebben gehoord is het geluid van de shofar – de ramshoorn – niet gemakkelijk te beschrijven. De woorden primitief, rauw en alarmerend vormen slechts een summiere beschrijving van de roerselen in een Joodse ziel die zijn blazen op zich laat inwerken.

Wanneer we dit jaar jaar naar de shofar luisteren, zal deze ons niet troosten. Zijn roep uit voorbije tijden zal onze aandacht vragen, want evenals in de dagen van vroeger is het een oproep om de wapens op te nemen, een alarm dat waarschuwt voor dreigend gevaar. In synagogen rond de hele wereld zal de shofar plechtig verklaren 'Wordt in een stad de bazuin geblazen zonder dat het volk beeft? Of komt er kwaad in de stad voor, zonder dat de HEERE dat doet? (Amos 3: 6 HSV)

Het luisteren naar de shofar, die is voorbehouden voor heilige bijeenkomsten, zal ook dit jaar weer de herinnering oproepen aan de Sinaï, waar de mensen beefden en de bergen schudden. Het zal herinneren aan de machtige muren van Jericho, die bij het blazen van de shofar afbrokkelden tot stof.

'De grote dag van de HEERE is nabij; (…) een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw', waarschuwt de profeet (Zefanja 1: 14,16 HSV). Met zijn geschal zal de shofar ons oproepen om de oordelen van God, die nu over de aarde komen, te overdenken. De profeet Jesaja waarschuwt voor een grote shofar, die de Dag van de Heer aankondigt (Jes. 27:13). Wanneer we ernaar luisteren we zijn geschokt, terwijl we onze stem verheffen en smeken: 'O Heer, laat Genade en Waarheid opnieuw gekend worden in ons land.'

De shofar wordt gemaakt van de horens van dieren die geschikt zijn voor het brandoffer. Want aan het einde van de Grote Verzoendag zal hij roepen tot het met bloed besprenkelde verzoendeksel, en zijn dierlijke geluid zal berouw wekken en ons terugroepen naar God.

En wanneer we deze kleine aarde hebben verlaten zullen we het geluid van de shofar nog één keer horen bij onze opstanding. (1 Thess. 4:16, 1 Kor. 15:52). Dit om te zeggen: 'Ontwaak uit uw sluimer, jullie die in het leven in slaap zijn gevallen, en denk na over jullie daden. Denk aan je Schepper. Behoor niet tot degenen die de werkelijkheid missen door schaduwen na te jagen, en hun leven verspillen met het zoeken naar ijdele dingen die niet nuttig zijn en niet behouden. Sla acht op je ziel en verbeter je karakter. Ieder van jullie verlate zijn slechte wegen en kere terug tot de Heer.' (Maimonides)

Dit jaar zal het geluid van de shofar op zondagavond 13 september bij zonsondergang klinken, bij het begin van het Joodse nieuwe jaar 5776. Moge zijn geroep oproepen het begin van een seizoen van vernieuwing en wedergeboorte van boven voor het volk Israël, en moge het een tijd van reflectie en nieuwe toewijding aan God zijn voor allen die de God van Israël liefhebben.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.