Commentaar: Kunnen we één worden in Mozes?

Monday, September 07, 2015 |  Brian Hennessy
Het is fascinerend om te kijken naar de bewustwording die bij een christen plaatsvindt die de Hebreeuwse wortels van zijn geloof ontdekt. In een eerste reactie gaat hij heel veel van Israël houden en krijgt hij liefde voor het Joodse volk.

Dat brengt hem al snel tot de vraag, waarom hij eerst zo onwetend is geweest – totdat hij verneemt welke rol de Vervangingstheologie heeft gespeeld bij het bedekken van die wortels. Dat brengt hem ertoe, zich af te vragen wat hem nog meer niet is verteld over zijn religie.

Dan ontdekt hij dat de grote feestdagen van het christendom, zoals Kerstfeest, Pasen en de zondag van oorsprong heidense feestdagen zijn. En dat Jezus ons nooit heeft verdeeld in geestelijken en leken, of ons heeft opgedragen om kerken te bouwen. En het duurt niet lang voordat hij zijn kerk verlaat en zoekt naar diensten in de dichtstbijzijnde Messiaans-Joodse synagoge.

Maar wat me ertoe bracht om dit artikel te schrijven is wat vaak daarna gebeurt. Er bestaat dan namelijk een sterke verleiding om te denken, dat je het beste nog dichter bij de Hebreeuwse wortels van ons geloof in Yeshua kunt komen, door te leven volgens de religie die Hij aanhing, waarvan we zeker weten dat God die is begonnen, namelijk de Wet van Mozes.
Natuurlijk kunnen we vandaag zonder tempel of Levitische priesterschap niet alle geboden vervullen, maar je kunt de Shabbat houden, kosher eten en andere wetten van Mozes houden die mogelijk zijn in de 21e eeuw.

Maar dan moet ik vragen: is Mozes degene die christenen en Joden echt kan verenigen? Was het niet juist de Wet die ons gescheiden hield? Leert de Schrift ons niet, dat we alleen in Yeshua één worden? Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken.' (Efeziërs 2: 13-15 HSV).

Omdat ik deze weg zelf ben gegaan kan ik zeker het kwetsbare gevoel begrijpen dat je krijgt wanneer je afstand neemt van een religie. Je wilt snel onder de bescherming van een andere komen. Maar waar wordt in het Nieuwe Testament gezegd dat we enige religie nodig hebben? Het Jodendom of het christendom? Yeshua is toch gekomen om de Wet van Mozes te vervullen en ons allemaal te leiden naar een nieuw leven, leven door het geloof?

Wat we vaak vergeten is dit: voordat God aan Mozes de Wet gaf, had hij Abraham rechtvaardig verklaard omdat hij vanuit zijn geloof leefde. Geloof, of volledig vertrouwen op Gods stem, is de ware 'religie' van Israël. 'Want zonder geloof is het onmogelijk om Hem te behagen' (Hebreeën 11: 6)..

Ik denk, dat de grootste openbaring die voortkomt uit het herstel van de Joods-christelijke gemeenschap in onze tijd, de ontdekking is dat het de religie was die ons gescheiden houdt. Elke zijde dacht dat eenheid en heiliging alleen kunnen worden bereikt door je te houden aan de leerstellingen van hun religie. En we hadden het allebei verkeerd.

Alleen door een leven van geloof in Yeshua en wandelen in liefde is echte eenheid te vinden en worden de beloften gerealiseerd. 'Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof.' (Romeinen 4:13 HSV).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.