Commentaar: Was Jezus een christen?

Wednesday, September 02, 2015 |  Brian Hennessy
Ik hoorde eens een Joodse gelovige deze ontnuchterende uitspraak doen: 'Joden hebben niet een christelijke Christus nodig. Christenen hebben een Joodse Jezus nodig'. Hmmm, dacht ik, hij heeft een punt.

Veel christenen zijn geschokt wanneer ze vernemen dat Jezus, die ze beschouwen de stichter van het christendom, werd geboren als Jood, stierf als Jood, opstond als Jood, in de hemel zit als Jood en zal terugkeren als een indrukwekkende Jood - 'de leeuw uit de stam Juda, de wortel van David' (Openbaring 5: 5). Maar hun ogen gaan wijd open van verbazing wanneer ze horen dat Jezus zichzelf nooit als christen heeft beschouwd of zichzelf zo heeft genoemd.

De term 'christen' ontstond ​​pas tientallen jaren later, toen de ongelovigen in Antiochië zijn volgelingen met die naam aanduidden (Handelingen 11:26). En zoals veel historici geloven, was dat niet als compliment, maar als bespotting.

Maar wat in deze tijd echt de gebrandschilderde ramen van het christendom doet trillen, is dat Yeshua nooit de religie van het christendom is begonnen, of ertoe is bekeerd. En dat hij niet is gekomen om een ​​nieuwe religie te beginnen, maar om de voorbeelden en schaduwen te vervullen van de enige religie die God ooit aan zijn volk heeft gegeven, of ooit zal geven, namelijk de Wet van Mozes. En de komst van Yeshua gaf aan dat zelfs die goddelijke religie zijn doel had vervuld. 'Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester.' (Galaten 3: 24,25) HSV).

Het christendom begon zich pas bijna honderd jaar na Yeshua's hemelvaart te organiseren als een religie. Het bereikte zijn volledige religieuze status onder keizer Constantijn, die het geloof lossneed van zijn Joodse wortels en tot de belangrijkste religie van het Romeinse Rijk maakte, en zichzelf tot Pontifex Maximus [de hogepriester-titel uit het heidense Rome], de hogepriester, uitriep.

In dit proces werd de eenvoudige evangelieboodschap tenietgedaan, dat we nu door het geloof in Yeshua met vrijmoedigheid in Gods aanwezigheid konden komen. Het werd vervangen door een opzichtige, volledig georganiseerde, kerkelijke benadering van God door een in gewaden gekleed priesterschap, waar de Schrift niets over schrijft. Een religie die theologische steun kreeg van een handvol invloedrijke schrijvers, terecht 'de Kerkvaders' genoemd.

In tegenstelling tot de Joodse schrijvers van het Nieuwe Testament, die opgroeiden met de Schriften, hadden deze schriftgeleerden van de kerk weinig kennis van, of belangstelling voor Gods beloften aan Israël. Omdat ze bekeerd waren vanuit een heidense achtergrond, gaven ze de voorkeur aan de 'wijsheid' van de Griekse filosofen, vooral Plato. En hun hiermee gedesemde leer duwde al snel Gods kerk van het fundament van de Schrift naar het mulle zand van de menselijke gedachten.

En daar zitten we sinds die tijd, zelfs na de Reformatie! Terugziend zijn we niet minder blind voor het evangelie geweest dan de Joden, wanneer we denken dat Jezus ons een nieuwe religie genaamd christendom gaf om in te geloven.

Maar vandaag is een nieuwe dag. En Gods Geest wenkt: 'Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven (Hosea 6: 1,2 .HSV)

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.