Moslimgeestelijken waarschuwen voor Joodse feestdagen

Tuesday, September 01, 2015 |  NAI
In de Israëlische media wordt gewaarschuwd, dat Palestijnen zich voorbereiden op het verstoren van de Joodse feestdagen in de maand Tishri (september/oktober). Tijdens het Joodse Nieuwjaar (Rosh Hashanah), de vastendag Jom Kippoer en het Loofhuttenfeest (Soekot) wordt veelvuldig gebeden bij het Joodse Westelijke Muur (Klaagmuur).

Dit jaar vallen de Joodse feestdagen samen met islamitische feesten, Jom Kippoer met het islamitische Offerfeest Id el Adha, en Soekot valt op de dag waarop in het jaar 2000 de Tweede Intifada al-Aqsa is uitgebroken. Steeds wanneer Joodse en islamitische feestdagen samenvallen is dit een aanleiding voor spanningen en geweld, met name in en rond Jeruzalem.

Islamitische geestelijken waarschuwen nu al tegen de voornemens van Joodse groepen om de moskeeën op de Joodse Tempelberg in Jeruzalem te verontreinigen. Maar voor Israël is dit is niets anders dan het opzetten van de Palestijnse bevolking tegen Israël en de Joden tijdens de Joodse feestdagen. De voorzitter van de Koran Academie van de Al-Aqsa-moskee, Naschach Bahkirat zei voor de Arabische radio in Israël: 'De Joodse feesten zijn een slecht teken voor moslims en de Al-Aqsa moskee, omdat in die tijd Joodse extremisten religieuze terreuraanslagen tegen ons plegen'.

Sheikh Kamal Khatib, de leider van de Islamitische Beweging in Israël waarschuwde, dat Joden tijdens Joodse feestdagen de Al-Aqsa Moskee willen verontreinigen. Bovendien beschuldigde Khatib de Palestijnse president Machmoud Abbas en zijn Palestijnse Autoreit, dat hij meewerkt aan de Israëlische verjoodsing van Jeruzalem.

Nog duidelijker was de opperste leider en sjeik van de Islamitische Raad, Ikrame Sabri: 'Joodse groepen spannen zich in om hun plan uit te voeren en een tempel te bouwen op de plaats van de Al-Aqsa-moskee,' waarschuwde Sabri. De gebruikelijke lompe slogan, Israël zou de Al-Aqsa-moskee willen vernietigen, is een van de sterkste instrumenten die islamitische geestelijken gebruiken om hun volk tegen Israël te mobiliseren.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.