'Orthodoxe Joden lijken op evangelische christenen'

Sunday, August 30, 2015 |  David Lazarus
Orthodoxe Joden zijn net als evangelische christenen. De manier waarop zij geloven in God, stemmen, aanbidden, handelen en hun kinderen opvoeden, lijkt meer op evangelischen dan op alle andere Joden.

Orthodoxe Joden in de VS. Foto: Alexander Spatari via Getty Images.

Dit kwam openbaar in een nieuw onderzoek van Pew Research naar de houding van orthodoxe Joden in Amerika, die er tien procent van de Joodse bevolking vormen. Hier zijn enkele van de verrassende conclusies:

Israël
Uit het onderzoek blijkt dat bijna negen van de tien orthodoxe Joden (84 procent) geloven dat Israël door God aan het Joodse volk werd gegeven. Dat is evenveel als bij de evangelischen (82 procent) en ruim het dubbele vergeleken met andere Joden (35 procent).

Ook de orthodox-Joodse houding ten opzichte van het Israëlisch-Palestijnse vredesproces ligt veel dichter bij evangelische christelijke opvattingen dan bij die van andere Joden. De meeste orthodoxe Joden geloven niet dat Israël vreedzaam naast ​​een onafhankelijke Palestijnse Staat kan bestaan. De steun voor een Staat voor de Palestijnen is bij de orthodoxe Joden minder dan de helft als bij andere Joden.

Net als veel evangelischen steunen de meeste orthodoxe Joden het bouwen van Joodse nederzettingen op de Westbank. Niet-orthodoxe Joden denken veel vaker dan orthodoxe Joden dat de bouw van Joodse nederzettingen op de Westbank een bedreiging is voor Israëls veiligheid (47% tegen 16%).

Moderne orthodoxe Joden zijn zeer sterk gehecht aan Israël. Ze zeggen bijna allemaal dat ze zeer emotioneel gehecht zijn aan Israël en dat de zorg voor Israël essentieel is om Joods te zijn (79 procent). Ze zijn er ook van overtuigd dat de VS Israël niet genoeg ondersteunt (64 procent).

Politiek
De orthodox-Joodse politieke opvattingen vertonen vergelijkbare patronen. Orthodoxe Joden en evangelische christenen steunen de Republikeinse Partij (57 en 66 procent) tegen slechts 18 procent van de niet-orthodoxe Joden. In de VS neigen de meeste niet-orthodoxe Joden naar de Democratische Partij.

Orthodoxe Joden hebben – net als de evangelischen – de neiging om zich te identificeren als Republikeinen, omdat deze partij vasthoudt aan conservatieve waarden bij sociale kwesties zoals homoseksualiteit. Orthodoxe Joden menen vaker dan andere Joden dat homoseksualiteit moet worden ontmoedigd in de maatschappij (70 tegenover 38 procent).

Geloof
Gevraagd naar het belang van geloof in hun leven, zegt de grote meerderheid van de orthodoxe Joden (83 procent) en de evangelischen (86 procent), dat religie heel belangrijk voor hen is. Slechts één op de vijf andere bevraagde Joden (20 procent) zegt dat het geloof of religie betekenis voor hen heeft.

Orthodoxe Joden en evangelische christenen bezoeken vaak religieuze diensten (74 resp. 75 procent). Slechts 12 procent van de niet-orthodoxe Joden gaat ten minste eenmaal per maand naar een synagoge. De meeste moderne Joden gaan helemaal nooit naar een synagoge.

Het rapport laat zien dat 93 procent van de evangelische christenen en 89 procent van de orthodoxe Joden met absolute zekerheid in God gelooft, en slechts 34 procent van alle andere Joden.

Wat betekent dit?
De orthodox-Joodse gemeenschap groeit veel sneller dan andere, niet-orthodox-joodse bevolkingsgroepen. Van alle orthodoxe Joden zal 98 procent een Joodse echtgenoot te trouwen, terwijl meer dan de helft van alle andere Joden gemengd zal huwen. Orthodox Joodse gezinnen krijgen gemiddeld meer dan twee keer zo veel kinderen in vergelijking met alle andere Joden, 4,1 tegen 1,7.

Als de orthodox-Joodse bevolking in een snel tempo blijft groeien, en de aantallen van alle andere Joden afnemen, zal dit uiteindelijk een verschuiving veroorzaken in de kenmerken en de praktijk van het Joodse leven op het gebied van geloof, sociale waarden en politieke standpunten.

De overeenkomsten tussen de orthodox-Joodse en evangelische gemeenschappen zijn een bron van inspiratie geweest voor veel christelijke pro-Israël groepen, die vooral bij kwesties met betrekking tot Israël samenwerken met de orthodoxen. Een aantal evangelische pro-Israël groepen mobiliseren politieke en financiële steun voor Israël, en leggen de nadruk op de boodschap van de Bijbel, terwijl ze de morele en christelijke waarden in de samenleving versterken.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.