Video van de dag: het gebergte van Gilboa

Thursday, August 13, 2015 |  NAI, Sam Sandler
Het Gilboa gebergte kijkt uit over de vlakte van Jizreël, die tussen de bergen van Galilea en Samaria ligt. Hier bloeien bijna het hele jaar door de mooiste planten, en wandelaars en inwoners kunnen steeds van de schoonheid van het gebied genieten. Op de bergrug zijn twee gebieden aangewezen tot natuurreservaat.

De naam Gilboa betekent zoiets als Springbronnen. Op deze bergen streed koning Saul zijn laatste strijd tegen de Filistijnen. In het jaar 1260 versloegen de islamitische Mammelukken de Mongolen aan de voet van het gebergte, en voorkwamen daarmee dat deze het islamitische Egypte zouden veroveren.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.