Commentaar: Is christelijke liefde voor Israël een bevlieging?

Wednesday, August 12, 2015 |  Brian Hennessy
Wanneer je bij hen aandringt kunnen veel christen-zionisten niet echt uitleggen hoe of waarom ze van Israël zijn gaan houden. Telkens weer hoor je hen zeggen: 'Het overkwam me gewoon'.

Het ene moment waren ze totaal onwetend en stonden ze onverschillig tegenover Israël en de Joden, en het volgende moment waren ze hartstochtelijke zionisten. Ze schrijven brieven naar kranten om te protesteren tegen lasterlijke columns tegen Israël. Ze helpen vrijwillig mee antisemitische graffiti van de muur van een lokale synagoge te schrobben. Ze gaan naar elke pro-Israël betoging op rijafstand. En proberen genoeg geld bij elkaar te schrapen om Israël te bezoeken.

Vaak ontdekken ze, tot hun ongenoegen, dat ze de enigen in hun kerk zijn die om Israël geven. En wanneer ze aan andere gemeenteleden proberen uit te leggen waarom Israël belangrijk is, krijgen ze dezelfde lege blik als toen ze hun niet-christelijke vrienden vertelden dat ze net bekeerd waren.

Het is duidelijk dat het ontstaan van deze liefde een goddelijke oorsprong heeft. Wie kan dit uitleggen? Maar hoe zal deze historische relatie eindigen? Is deze liefdesrelatie zo vervloekt als Romeo en Julia? Of duurt hij net zo kort als een Hollywood romance?

Je kunt de Joden niet verwijten dat ze niet denken volgens de populaire christelijke leer, die de Opname wordt genoemd. Hoe vaak hebben wij openlijk spijt betuigd over ons zwijgen tijdens de Holocaust, en beloofd nooit meer Israël of de Joden in de steek te laten? Toch houden veel christen-zionisten vast aan deze leer, die beloofd hen naar de hemel te vervoeren bij de eerste tekenen van problemen, net wanneer Israël ons het meest nodig heeft.

Ik wil er nier niet over speculeren, hoe Gods heilsplan zal worden ontvouwd, of wanneer. Maar als we echt geloven dat Yeshua de Messias van Israël is, en niet alleen de Christus van de kerk, dan moet zijn reddingsplan 'geheel Israël' omvatten, zowel de Joodse als de niet-Joodse uitverkorenen. Dat betekent, dat zijn reddingsplan voor de laatste dagen ons op een of andere manier naast het Joodse Israël zal plaatsen om het bij te staan, en niet in de steek te laten.

Jezus, Jeremia en Daniël beschreven allen de Grote Verdrukking als een tijd van ongekende angst die de hele aarde zal overweldigen met kwaad, ook Israël. Jeremia verklaarde: 'Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob' en hij laat er meteen op volgen 'Toch zal hij daaruit verlost worden!' (Jeremia 30:7)

En Daniel vertelde ons, dat wanneer deze 'benauwde tijd' optreedt, 'Michael zal opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat' en 'In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek' (Dan. 12:1 HSV).

Dan vraag ik u – wij, die uit de volken zijn voortgekomen door het geloof in de Joodse Messias – zijn onze namen niet ook in dat boek geschreven? Is niet de titel van het boek, dat aan het einde van de Bijbel wordt geopend, 'het boek des levens van het Lam'.

Daarmee wil ik zeggen, dat deze 'verkering' van het Joodse Israël en de volgelingen van Yeshua, die nu oog krijgen voor de Hebreeuwse wortels van ons geloof, zal uitgroeien tot een complete, door God gezegende, familie-reünie. En we zullen allemaal lang en gelukkig leven. Daarop hef ik mijn glas Manischewitz [koshere wijn], en toast, 'L'Chaim!' [op het leven]. En ik geef u de 'oprechte gelukwensen voor het huwelijk' van Mozes en Paulus door: 'Verheug u, heidenen, met Zijn volk' (Romeinen 15:10 NBG).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.