Ein Karem Israëlisch of Palestijns cultureel erfgoed?

Wednesday, July 22, 2015 |  Aviel Schneider
De Palestijnse Autoriteit bereid zich voor op een juridische strijd om het schilderachtige voorstadje Ein Karem (foto) van Jeruzalem. De UNESCO is van plan de Bijbelse woonplaats van Johannes de Doper (Lucas 1:39), waarvan de naam 'Bron van de wijngaard' betekent, als cultureel erfgoed te erkennen.

Het Jeruzalemse weekblad Yerushalayim beschikt over documenten van de Palestijnse Autoriteit, die beslist wil voorkomen dat Ein Karem Israëlisch cultureel erfgoed wordt. Uit de documenten blijkt dat bij een ontmoeting in Duitsland de namen Ein Karem en Lifta op een interne voorstellenlijst van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken opduiken. De Palestijnen zien daarin een eerste stap om deze twee dorpen, die voor de oprichting van de Staat Israël Arabisch waren, tot Israëlisch cultureel erfgoed te verklaren.
Lifta heette in Bijbelse tijden 'Mei Neftoah' en wordt als grens tussen de stammen Juda en Benjamin genoemd. 'De zuidzijde begint aan de rand van Kirjath-Jearim. De grens loopt vervolgens in westelijke richting en komt uit bij de bron van de wateren van Neftoah.' (Jozua 18:15, HSV)

Ambtenaren van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken en de regering maakten in het artikel duidelijk, dat de Palestijnen met alle middelen Israëls intenties bij de Verenigde Naties willen verhinderen. Palestijnse organisaties hebben zich reeds tot de UNESCO gewend en geklaagd dat Israël het Arabische erfgoed van de Palestijnen wil stelen. In het geval dat de UNESCO deze twee dorpen als Israëlisch erfgoed erkent, zullen de Palestijnen, naar zij beweren, nooit het recht krijgen om terug te keren naar Ein Karem en Lifta.
Volgens Israëlische historici en rabbijnen moet rekening worden gehouden met het feit dat deze twee plaatsen reeds in de Bijbel worden genoemd en daardoor ook een historische band met Israël hebben.

Het stadsbestuur van Jeruzalem verklaarde, dat het zich helemaal niet met dit thema bezighoudt en merkte op dat inschrijven op de UNESCO-lijst niet eenvoudig is.
Vanuit het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken werd duidelijk gemaakt dat de Palestijnen ieder internationaal forum gebruiken om met Israël politiek ruzie te zoeken.
'Het zou ons teleurstellen als de UNESCO de erkenning van beide dorpen als cultureel erfgoed zou afwijzen. Daarmee lopen beide dorpen hun bijzondere status mis,' aldus het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.