Jeruzalem is Israëls hoofdstad (en andere ongemakkelijke waarheden)

Friday, July 17, 2015 |  Bassem Eid
Er wordt al lange tijd gezegd, dat Israëli's en Palestijnen niet naar elkaars geschiedenis willen luisteren, en dat er geen echt vredesproces kan zijn zonder de bereidheid om de geschiedenis, pijn, lijden, hoop en dromen van de andere kant te begrijpen.

In eenvoudiger bewoordingen: onderhandelingen leiden tot niets zonder een onderling overeen gekomen basis van waarheid. Helaas is een gemeenschappelijke waarheid altijd een van de ontbrekende bestanddelen geweest tussen Israëli's en Palestijnen, en de VS als 'would-be mediator' helpt niet.

Neem het recente besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof, die het recht van de president steunde om te beslissen dat Israël geen soevereiniteit heeft over Jeruzalem. Ik heb geen probleem met de constitutionele kwestie, wie die beslissingen mag nemen; elke president komt op voor zijn recht om beslissingen inzake het buitenlandse beleid te nemen zonder bemoeizucht van het Congres.

Het probleem is dat het Amerikaanse standpunt riekt naar politieke correctheid en een weigering de waarheid te vertellen. Onder elk allesomvattend vredesakkoord zal Jeruzalem de hoofdstad van Israël blijven, zelfs als op een dag Oost-Jeruzalem de hoofdstad van een nieuwe Palestijnse Staat wordt. De Amerikaanse onwil om dit openhartig te zeggen dient alleen om de Palestijnen te begunstigen, om onnodig onze Israëlische buurman tegen te werken, en om te laten zien waarom de Amerikaanse bemiddeling niet bijzonder effectief is geweest.

Het standpunt van de Amerikaanse regering over Jeruzalem is inconsistent en zelfs in strijd met zijn algemene beleid ten aanzien van Israël/Palestina. Toen Israël zich onafhankelijkheid verklaarde na het VN-verdelingsplan van 1947, dat opriep tot twee Staten, verwierpen de Palestijnen en de Arabische wereld het verdelingsplan en vielen Israël aan met de bedoeling om het te vernietigen.

Israël heeft het niet alleen overleefd, maar de oorlog eindigde ermee dat Israël meer gebieden had dan in het verdelingsplan aan de Joodse Staat toegewezen was. Die Wapenstilstandslijnen van 1949 worden nu aangeduid als de grenzen van 1967, of de 'groene lijn'. Als West-Jeruzalem, dat al sinds 1949 binnen de 'groene lijn' ligt, niet als onderdeel van Israël wordt erkend, kan geen van de gebieden buiten het VN-verdelingsplan worden erkend als huidig Israëlisch grondgebied. Als dat het Amerikaanse beleid is, moet Washington dat openlijk zeggen.

Natuurlijk is de VS niet van plan om zijn algemene beleid inzake Israël/Palestina te veranderen, maar het gestelde beleid over Jeruzalem is een onsmakelijke mix van uitvluchten en onwaarheden die de Amerikaanse geloofwaardigheid schaden. Hier staan in mijn opinie de harde maar noodzakelijke stappen die de drie hoofdpersonen in dit conflict moet nemen:

 • De Palestijnse president Machmoud Abbas heeft openlijk erkend dat de Palestijnse verwerping van het verdelingsplan van de VN een vergissing was, maar dan vraagt ​​hij waarom de Palestijnen sinds die tijd door Israël worden gestraft.
  In plaats van met de vinger te wijzen, moet Abbas erkennen dat de Palestijnen hadden moeten eisen dat Jordanië de gebieden van de Westoever en Oost-Jeruzalem overdraagt, toen die tussen 1949 en 1967 onder controle van Amman waren.
  Abbas moet eraan toevoegen dat de Zesdaagse Oorlog van 1967 ook een grote fout was, net zoals wijlen koning Hoessein deed.
  En Abbas moet verder gaan door te zeggen dat de twee dodelijke en jarenlange Intifada's, die duizenden Palestijnen en Israëli's het leven kostten, ook verkeerd waren, en dat de Palestijnen Israëls aanbod tot vrede over de jaren serieus hadden moeten nemen. Hij bejammert nu immers de kans die hij verspilde toen voormalig premier Ehud Olmert voorstelde wat Abbas nu een echt vredesplan noemt.
 • De Israëlische premier Benjamin Netanyahu beweert dat hij voorstander is van een tweestatenoplossing. Als dat waar is, zou hij zeggen dat er geen nieuwe nederzettingen op de Westbank zullen komen, terwijl wat er moet gebeuren met de bestaande nederzettingen zal worden overgelaten aan de onderhandelingen.
  Hij moet verklaren dat hij niet wil dat Israël moet kiezen tussen het behoud van zijn Joodse karakter en zijn democratische idealen.
  Om een ​​vredestichter te zijn moet hij echter verder gaan en zeggen dat hij de noodzaak van Palestijnse waardigheid en vrijheid begrijpt, wat tot stand moet komen in het kader van het waarborgen van de veiligheid van Israël. In feite moet hij het Israëlische volk vertellen, dat een Palestijnse Staat in het belang van de veiligheid van Israël is.
 • Als president Barack Obama zou willen, dat Israël zijn motieven bij zijn harde woorden over de bouw van nederzettingen waar en geloofwaardig acht, dan moet hij soortgelijke woorden tegen de Palestijnse leiders zeggen door hen te wijzen op hun niet-aflatende cultuur van haat die Israëli's en Joden belastert, terroristen en moordenaars verheerlijkt, en weigert hun volk voor te bereiden op vrede en verzoening.
  Obama zou tegen Abbas moeten zeggen, dat de Joden het volste recht hebben in een toekomstige Palestijnse Staat te leven – net zoals in Israël, waar momenteel omstreeks 20 procent van de bevolking Palestijnen zijn. En hij moet een eind maken aan het verzinsel dat Jeruzalem – althans de westelijke helft – niet de hoofdstad van Israël is, zodat er voor de Palestijnen geen onduidelijkheid bestaat over wat zij in een tweestatenoplossing kunnen bereiken.

Dit zou een goede start zijn naar een gemeenschappelijke waarheid en dus naar vrede, maar ongetwijfeld zijn er vele andere dingen die Obama, Netanyahu en Abbas tegen elkaar en tegen hun volk moeten zeggen. Zij zouden het bevrijdend vinden om zo eerlijk met elkaar te spreken en er misschien verbaasd over zijn hoeveel ze met behulp van een dergelijk gesprek kunnen bewerkstelligen.

Bassem Eid is een Palestijnse mensenrechtenactivist, politiek analist en politiek commentator. Hij heeft ermee ingestemd om periodieke commentaren te schrijven voor het Israel Today Magazine. Mis ze niet – word abonnee.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.