Husseins vredestichter: een christen

Thursday, July 16, 2015 |  David Lazarus
Voor de Jordaanse generaal-majoor Imad Saliba Ma'ayah was het vredesverdrag dat Jordanië in 1994 met Israël sloot, de vervulling van een Bijbelse profetie. Ma'ayah, een christen, was door koning Hoessein opgenomen in het team dat destijds de vredesonderhandelingen met Israël voerde. Het ruim twintig jaar oude vredesverdrag houdt nog altijd stand.

Premier Rabin, president Clinton en koning Hussein tijdens de vredesonderhandelingen in 1994 in Aqaba. Foto: Nati Shohat (Flash 90)

Tot op heden is er weinig bekend over de rol die de toenmalige plaatsvervangend stafchef van het Jordaanse leger achter de schermen vervulde. Toen de onderhandelingen dreigden te verzanden, werd een beroep gedaan op de generaal-majoor om de gesprekken met Israël weer op gang te brengen.
Ma'ayah: ‘De koning verzocht mij tijdens de onderhandelingen herhaaldelijk om privé-gesprekken te voeren met Rabin. Ik vertrouwde Rabin. Ik kan zelfs zeggen dat ik hem graag mocht. Hij was een sterke militaire persoonlijkheid, en was bovendien betrouwbaar. Wij wisten dat hij zich aan zijn woord zou houden.’

Nadat het vredesverdrag werd geratificeerd, werd de christelijke generaal gevraagd om mee te werken aan het tot stand komen van de Sjeik Hoessein-brug, die beide landen met elkaar moest gaan verbinden. Ma'ayah, die 35 jaar in het Jordaanse leger diende, vertelt met trots: ‘Het was de dag van mijn leven.’

Inmiddels is de bescheiden militair gepensioneerd, en vervult hij de rol van voorzitter van de Jordaanse Evangelische Alliantie, die de meerderheid van protestantse christenen in Jordanië vertegenwoordigt.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het juli/augustusnummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.