Tienpuntenplan van de PLO is nog steeds geldig

Monday, June 29, 2015 |  Tsvi Sadan
Al tientallen jaren zijn de Israëliërs geconditioneerd om te denken dat het compromisloze alles-of-niets-standpunt van de Palestijnen om het conflict te beëindigen, een onderhandelingstactiek is, met als doel het bereiken van een redelijk compromis in de vorm van een tweestatenoplossing.

Maar slechts weinigen denken eraan, dat het onverzettelijke Palestijnse standpunt de moderne uitvoering is van het Tienpuntenplan, of Gefaseerde Plan, zoals het in het Hebreeuws bekend is.

Dit plan dat de Palestijnse Nationale Raad in juni 1974 heeft aangenomen, is een goed doordacht programma om een ​​einde te maken aan de Staat Israël. Dit plan is ook in strijd met het VN-Handvest (hoofdstuk 1 2,4), dat eist dat 'alle leden zich in hun internationale betrekkingen zullen onthouden van bedreiging met of het gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van een Staat.'

Het Palestijnse plan spreekt van betrokkenheid bij gewapende strijd voor het bevrijden van Palestijns gebied (dat geheel Israël omvat), het afwijzen van elke oplossing die vluchtelingen en hun nakomelingen het recht ontzegt om terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen en steden, en het samenwerken met socialistische landen en progressieven en liberalen om de Zionistische Staat op zijn knieën te brengen.

Dit Tienpuntenplan is in een notendop de niet aflatende Palestijnse inzet voor de vernietiging van Israël met alle noodzakelijke middelen, met inbegrip van het gebruik van westerse waarden, zoals democratie en mensenrechten, als instrumenten om dit doel te bereiken.

Vanaf de dag dat het werd aangenomen heeft geen enkele Palestijnse leider ooit geprobeerd om dit plan te annuleren of te wijzigen.
Yasser Arafat zag het Oslo-akkoord als onderdeel van dit plan, in plaats van als een afwijking ervan. Voor hem was dit vredesproces een Palestijns Paard van Troje.
In een besloten vergadering met Arabische diplomaten, die plaatshad in 1996, zei hij tegen hen: 'We zijn van plan om de Staat Israël te elimineren en een Palestijnse Staat op te richten. We zullen het leven ondraaglijk maken voor Joden door psychologische oorlogsvoering. (...) Joden zullen niet tussen Arabieren willen leven. Ik kan de Joden niet gebruiken. (...) Wij Palestijnen zullen alles overnemen, inclusief geheel Jeruzalem.'

Israëli's – en eigenlijk de hele wereld – weigerden dit te geloven. Ongeacht hoeveel duidelijkheid de Palestijnen gaven over hun ware bedoelingen, houden velen nog steeds vol dat hun verklaringen neerkomen op demoraliserende grootspraak in de onderhandelingen.

Helaas voor iedereen is dat niet het geval. Een paar dagen geleden publiceerde Jonathan Dahoah-Halevi het document 'Determining Palestinian-Israeli relations: Changing, not merely improving, the situation', met de nieuwe standpunten van de belangrijkste Palestijnse vredesonderhandelaar Saeb Erekat, die opriep tot rigoureuze uitvoering van het Tienpuntenplan.

In Erekats lijst van aanbevelingen aan 'president' Machmoud Abbas vind je onder andere de herbevestiging van het recht van vluchtelingen en hun nakomelingen om terug te keren naar dorpen in Israël, de strijd tegen Israël met alle middelen (waaronder het toetreden tot internationale organisaties met als doel Israël te delegitimeren), en volledige steun aan Palestijnse terreurorganisaties.

Dahoah-Halevi toonde aan, hoezeer de aanbevelingen van Erekat een herbevestiging vormen van het Tienpuntenplan, dat niet naar enig politiek compromis streeft. Volgens Erekat is het terugdringen van Israël naar de [wapenstilstands]grenzen van 1967 een belangrijke fase die de Palestijnen in een betere positie zal brengen om hun langetermijndoel, het oprichten van een Palestijnse Staat in plaats van Israël, te verwezenlijken.

Degenen die geloven dat twee staten een haalbare oplossing is, moeten hun geloof maar eens laten nakijken, rekening houdend met dit laatste bewijs dat de Palestijnen aan hun destructieve plan blijven vasthouden.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.