Te strikt met Volkenrecht hindert functioneren IDF

Tuesday, June 23, 2015 |  Tsvi Sadan (bekort)
'Onze algemene bevindingen zijn dat tijdens Operatie Sterke Rots afgelopen zomer (...) Israël zich niet alleen hield aan een redelijke internationale standaard van naleving van de wetten inzake een gewapend conflict, maar in veel gevallen aanzienlijk boven die standaard uitging.' Dat was de conclusie van een internationale groep van hoge militairen en politici, die vorig week hun rapport indienden bij de VN Mensenrechtenraad.

De groep hoge militairen keek vooral naar een van de urgentste problemen bij moderne gewapende conflicten: hoe levens van burgers kunnen worden beschermd en militairen effectief kunnen vechten in dichtbevolkte woongebieden.
Dat is een uitdaging waarmee niet alleen Israël te maken heeft, maar alle westerse democratieën. Deze landen worden vandaag geconfronteerd met asymmetrische gewapende conflicten, waarin legers niet langer tegen legers strijden, maar veeleer tegen paramilitaire organisaties, die de internationale wetten inzake oorlogsvoering in hun voordeel benutten. Deze nog niet opgeloste uitdaging bezorgt veel staatslieden en generaals hoofdpijn.

De elf militaire experts leken bezorgd, dat Israël in feite 'verder gaat dan de vereiste wettelijke principes van proportionaliteit'. Hoewel ze dat niet expliciet zeiden, vrezen ze dat Israël een te hoge standaard hanteert bij zijn buitengewone inspanningen om burgerslachtoffers te vermijden, en daarmee de effectieve militaire actie belemmert.

In plaats van Israël te veroordelen wegens vermeende oorlogsmisdaden, leken de elf experts precies het tegendeel te zeggen. Vanwege de angst voor veroordeling werd Israël een voorbeeld van ineffectieve militaire operaties. De maatregelen genomen om burgerslachtoffers te voorkomen gingen vaak veel verder dan de vereisten van de Conventies van Genève en brachten soms Israëlische levens in gevaar. En tot op zekere hoogte ondermijnden deze stappen ook de effectiviteit van de operaties van de IDF door militaire acties te onderbreken, waardoor Hamas zich kon hergroeperen en aanvullen.
Zoiets kan ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor Israël, maar ook voor alle andere westerse landen die terreur bestrijden

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.