Wie was de 'man van de goden', vermeld op oude kruik?

Wednesday, June 17, 2015 |  Aviel Schneider
Israëlische onderzoekers zijn erin geslaagd de scherven van een gebroken, drieduizend jaar oude stenen kruik, weer samen te voegen. De aardewerk scherven werden in 2012 gevonden in de heuvel Tel Kaifa, ten zuiden van Beth Shemesh. Daar werden opgravingen verricht door de archeologen Yossi Gurfinkel van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en Sa'ar Ganor van de Oudheden Autoriteit.

Op de kruik staat in oud Kanaänitisch schrift ish ba'al ben bada. Het is al de vierde inscriptie uit de periode van het Bijbels koninkrijk Juda (1000 BCE) die werd gevonden. De beide archeologen meldden, dat de inscriptie ish-ba'al nog nooit eerder werd gevonden bij archeologische opgravingen. Ish-Baal Ben Bada was waarschijnlijk een rijke man, omdat zijn naam op een kruik staat.

Joodse historici en rabbijnen wijzen erop, dat de naam Ish-Ba'al (Ben Saul) in de Bijbel bekend is als ihs-boshet, wat 'man van schande' betekent. Ish-boshet is niet de juiste naam, maar in de handschriften van de (Griekse) Septuaginta-vertaling. En in 1 Kronieken 8:33 wordt hij aangeduid met Ish-Ba'al, wat 'man van de Ba'al' (afgod) betekent.

Ishboshet was een van de zonen van koning Saul die, na de dood van Saul in de strijd, door legeraanvoerder Abner tot zijn opvolger als koning van Israël werd gemaakt (2 Samuel 2:8). Dat gebeurde op hetzelfde moment dat David door een ander deel van de bevolking tot de Bijbelse opvolger van Saul werd gekroond (2 Samuel 2:4). Dat Saul zijn zoon naar een Kanaänitische afgod had genoemd, toont aan dat de eerste koning van Israël niet alleen God aanbad, maar ook Ba'al.

Voor archeologen betekent een fascinerende vondst als deze, dat de geschiedenis overeenkomt met de archeologie van die plaats. De archeologen Sa'ar Ganor en Jossi Gurfinkel zijn ervan overtuigd, dat de vestingstad niet door de Filistijnen werd gebouwd en bewoond, maar door de Israëlieten. Deze ontdekking deden ze al in 2009.
De heuvel Tel Kaifa is identiek met de Bijbelse plaats Sha'ara'iem ('Twee Poorten'). Zes jaar geleden hebben de archeologen een tweede stadspoort ontdekt. 'Ons is geen andere stad in die periode met meer dan één stadspoort bekend,' zei Ganor.
Hij noemt als een van de belangrijkste kleine vondsten een stempel met de afbeelding van een leeuw, die tegen een levensboom aanleunt.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.