Generaals en politici: Geen oorlogsmisdaden in Gaza

maandag 15 juni 2015 |  Israel Today staf, UN Watch
Israël heeft dit weekeinde de bevindingen gepubliceerd van elf gerenommeerde (oud) generaals, kolonels en politici die Israëls gedrag tijdens de Gaza-oorlog hebben onderzocht. Zij concludeerden dat – in tegenstelling tot wijdverbreide beschuldigingen – de Joodse Staat de afgelopen zomer geen oorlogsmisdaden heeft gepleegd in de Gazastrook.

De delegatie werd geleid door generaal Klaus Naumann, voormalig stafchef van de Duitse Bundeswehr en voorzitter van de Militaire Commissie van de NAVO (foto). Andere leden kwamen uit Spanje, Italië, de VS, Groot-Brittannië, Colombia en Australië.
Naumann verklaarde dat zijn missie naar Israël ongekend was. 'We waren de eerste dergelijke multi-nationale groep van hogere officieren die het land bezochten. We kregen ruime toegang tot de Israëlische regering en de IDF, die geen andere groep kreeg.'

Na een energiek onderzoek naar het gedrag van het Israëlische leger tijdens de oorlog concludeerde de groep dat 'de Israëlische strijdkrachten proportioneel hebben gehandeld, zoals vereist door de wetten inzake gewapende conflicten, en vaak verder gingen dan de vereiste wettelijke uitgangspunten van evenredigheid, noodzaak en discriminatie.'

In feite merkten de buitenlandse generaals op, dat bij veel gelegenheden 'de genomen maatregelen veel verder gingen dan de vereisten van de Conventies van Genève.' Israël heeft bijvoorbeeld herhaaldelijk grote militaire acties uitgesteld, ondanks de toenemende raketaanvallen. En toen de oorlog was begonnen onderbrak de IDF routinematig militaire acties om burgers te sparen, zelfs terwijl dit Hamas en bondgenoten de gelegenheid gaf om zich te hergroeperen en aan te vullen.

Over het hoge aantal Palestijnse burgerdoden zeiden de generaals dat dit triest was, maar de onvermijdelijke realiteit van het voeren van oorlog vanuit een dergelijk dichtbevolkt gebied.
'We erkennen dat sommige van deze sterfgevallen werden veroorzaakt door fouten en verkeerde beoordeling (...) Maar we erkennen ook dat de meeste sterfgevallen tragisch maar onvermijdelijk zijn bij de verdediging tegen een vijand die bewust aanvallen uitvoert middenuit de burgerbevolking,' aldus de bevindingen.

Eerder dit jaar nodigde Israël twee Amerikaanse topjuristen uit, Michael Schmitt en John Merriam, voor een soortgelijk onderzoek naar zijn gedrag tijdens het 50-daagse conflict, dat een groot deel van Gaza verwoestte.
Zowel Schmitt als Merriam geven les over de wetgeving op het gebied van gewapende conflicten aan het Amerikaanse Naval War College, en Schmitt adviseert ook over het onderwerp bij de NAVO en de universiteiten van Harvard en Exeter.

Hun onderzoek schrijft op een welwillende, welhaast kritiekloze toon, over Israëls 'belegeringsmentaliteit' en de diverse andere factoren die de 'specifieke operationele en strategische omgeving vormen waarin de IDF moet vechten'.

En terwijl de Israëlische agressiviteit in sommige scenario's en de daaruit voortvloeiende bijkomende schade door sommigen als buitensporig en controversieel zouden kunnen worden beschouwd, stelden de auteurs vast dat het Israëlische militaire beleid en de praktijk binnen de wettelijk aanvaardbare grenzen vielen.

'Hoewel er zeker Israëlische juridische standpunten zijn die controversieel kunnen zijn, constateerden we dat hun aanpak van de aanvallen in overeenstemming is met de wet en, in veel gevallen, nastrevenswaardig', aldus de slotzin van de samenvatting.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.