Een eerbetoon aan prof. Robert Wistrich

Monday, May 25, 2015 |  Tsvi Sadan
Robert Solomon Wistrich, hoogleraar in de Europese en Joodse geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en een wereldberoemde wetenschapper op het onderwerp van antisemitisme, is afgelopen dinsdag gestorven aan een hartaanval. Zijn plotselinge en vroegtijdige dood is een droevig bericht voor allen die zich wijden aan het bestrijden van dit verschrikkelijke fenomeen.

Wistrich, die het hoofd was van het Sassoon Internationaal Centrum voor de Studie van Antisemitisme van de Hebreeuwse Universiteit, was een productief schrijver. Enkele van zijn vele gepubliceerde werken zijn The Left Against Zion (1979) en A Lethal Obsession: Antisemitism – From Antiquity to the Global Jihad (2010).

Twee dagen voor zijn dood zond Wistrich zijn laatste column aan de redacteur van de Jerusalem Post. Hieronder vindt u een uittreksel uit deze column, ' Anti-Semitism and Jewish destiny', gepubliceerd op 20 mei:

Er zijn vandaag weinig onderwerpen zorgelijker voor Joodse gemeenschappen over de hele wereld dan de huidige opleving van het antisemitisme. Ik benadrukte de noodzaak om onszelf te bevrijden van bepaalde verouderde mythen.
Mijn eerste punt is dat zelfs vandaag de Joden in Israël en de diaspora gefixeerd zijn op de gevaren van extreem-rechts traditioneel antisemitisme. Hoewel neo-fascisme niet helemaal is verdwenen, is het in de meeste gevallen een secundaire bedreiging.

Ten tweede is er een illusoire overtuiging dat meer onderwijs over de Holocaust en het gedenken ervan als een effectief tegengif kan dienen voor hedendaags antisemitisme. Dit idee is totaal ongegrond. Integendeel, tegenwoordig wordt 'Holocaust omkering' (de perverse transformatie van Joden in nazi's, en moslims in geslachtofferde 'Joden'), maar al te vaak een wapen waarmee Israël wordt gehekeld en het Joodse volk wordt gedenigreerd.

Ten derde moeten we veel duidelijker gaan herkennen, dat sinds 1975 (toen de schandalige VN-resolutie werd aangenomen waarin zionisme als racisme werd veroordeeld) haat tegen Israël steeds meer is veranderd in het belangrijkste onderdeel van het 'nieuwe' antisemitisme. Door het belasteren van de Joodse Staat als 'racistisch', 'nazi' en 'apartheid', hebben zijn vijanden 'zionisme' veranderd in een synoniem voor criminaliteit en een schandelijke term. Daardoor is iedere Jood (of niet-Jood), die de totaal 'onwettige' of 'immorele' 'zionistische entiteit' ondersteunt, medeplichtig aan een kosmisch kwaad.

Ten vierde, het huidige antisemitisme is een product van een nieuwe burgerlijke religie die kan worden betiteld als 'Palestinianisme.' Het officiële Palestijnse verhaal wil Israël vervangen door een Judenrein Palestina van de Middellandse Zee tot de Jordaan

Ten vijfde, sinds het begin van de 21e eeuw heeft antisemitisme een proces van toenemende 'islamisering' doorgemaakt, verbonden met de terroristische heilige oorlog tegen Joden en andere niet-moslims, dat echt dodelijke gevolgen heeft.

Mijn zesde opmerking betreft de noodzaak voor de Joden in Israël en de Diaspora om hun Joodse identiteit, de belangrijkste Joodse waarden en de diepte van hun eigen band met het Land Israël en hun historische erfgoed, opnieuw te ontdekken, opnieuw te definiëren en opnieuw te overwegen.

Mijn laatste reflectie vloeit daaruit voort. Ik geloof dat in een tijdperk van Joodse 'empowerment', wonend in een soevereine en democratische staat Israël, we eerst voor onszelf, onze roeping, bestaansreden, morele prioriteiten, en de diepere betekenis van onze bijna-miraculeuze terugkeer naar het historische thuisland, kunnen en moeten verhelderen. Dit is de andere kant van de medaille in onze essentiële en niet aflatende strijd tegen antisemitisme.

Wanneer we Jeruzalemdag vieren, laten we dan de schriftuurlijke belofte waardig zijn: 'Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem' (Jesaja 2:3, Micha 4:2 ). We moeten trouw blijven aan de nationale en universele visie van onze Bijbelse profeten. Antisemitisme is niet 'eeuwig' en het mag Joden niet verhinderen hun uiteindelijke bestemming te vervullen, om op een dag tot een 'licht voor de volken' te worden.

Moge de nagedachtenis van professor Wistrich tot zegen zijn.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.