IDF helpt: Humanitaire hulp in rampgebieden

Monday, May 18, 2015 |  NAI

Als landen door natuurrampen worden geteisterd, stuurt het Israëlische leger (IDF) regelmatig een delegatie om ter plaatse humanitaire hulp te verlenen. De delegatie bestaat voornamelijk uit reservisten van het opsporings- en reddingsteam, maar ook uit medisch personeel.

De afgelopen dertig jaar heeft de IDF in totaal 24 delegaties naar 22 landen uitgezonden.
Zo werd er bijvoorbeeld tweemaal een team naar de Filipijnen gestuurd. Toen de tyfoon Haiyan begin november 2013 grote delen van de eilandenstaat verwoestte, zond de IDF bijna 150 militairen en medisch personeel. In het veldhospitaal van de IDF werden meer dan 2600 patiënten behandeld, waarvan er 60 werden geopereerd. De Israëli's hielpen in totaal 36 aanstaande moeders bij de geboorte van hun kinderen. Al eerder, na de tropische storm Katsana, die vier jaar eerder Zuidoost-Azië trof, stuurde Israël een delegatie.

Ook toen Turkije in 2011 door een aardbeving werd getroffen, bood Israël zijn hulp aan. Na deze aanvankelijk te hebben afgewezen, stond Ankara de Israëlische troepen toe de Turkse manschappen te helpen bij het opsporen en bergen van bedolven mensen.
Andere gevallen waar hulp werd geboden, waren de tsunami in Japan (2011), de aardbeving op Haïti (2010), na overstromingen in Burkina Faso (2009) en de Balkangebieden (2014).

Toen Nepal op 25 april door een aardbeving van 7,8 op de schaal van Richter werd getroffen, stuurde Israël de op één na grootste delegatie. Onder de 250 manschappen bevonden zich speciaal geschoolde militairen, zoals opsporings- en reddingspersoneel, artsen en verder medisch personeel, die drie doelen beoogden: de opsporings- en bergingsacties te steunen, patiënten in het veldhospitaal te behandelen, en de inwoners van Nepal te helpen, aldus Yoram Larado, de leider van de humanitaire delegatie van de IDF in Nepal.

Toen de IDF Nepal medio mei weer verliet, had men meer dan 1600 patiënten behandeld en 85 merendeels levensreddende operaties verricht. Om in het veldhospitaal zo goed mogelijk te kunnen behandelen, was het team uitgerust met medische apparatuur zoals röntgenapparaten, laboratoria en operatieruimtes.
Ook een nieuw systeem voor een vereenvoudigde patiëntenregistratie werd voor het eerst ingezet. Bij binnenkomst van elke nieuwe patiënt werd er een foto van hem gemaakt en kreeg hij een streepjescode. Bij elke afdeling in het veldhospitaal waar de patiënt kwam, werd de streepjescode gescand. Zo kon de behandelende arts in een intern digitaal dossier in een keer alle medische informatie over de patiënt en zijn reeds ondergane behandelingen inzien. Met het systeem kon men ook zien wanneer een afdeling in het veldhospitaal te vol was.

Ook een Israëlische variant op CliniClowns maakte deel uit van het team. Dat zijn Israëlische kunstenaars die getraind zijn in het omgaan met patiënten in ziekenhuizen. Ook in Nepal konden zij het leed en de pijn van patiënten even verlichten en hun de kracht van het lachen teruggeven, toen zij met hun rode neuzen voor hun gezicht groten en kleinen met hun natuurlijke vrolijkheid aanstaken.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.