Hizkia, een potentiële messias

Tuesday, May 12, 2015 |  IT Redactie

Het noordelijke koninkrijk Israël wordt in 722 v.Chr. veroverd, tien stammen verdwijnen in de diaspora. Het zuidelijke koninkrijk Juda overleeft, maar is door interne strijd verdeeld. In deze tijd neemt Hizkia de scepter over.

Jesaja profeteert dat Hizkia mogelijk de messias zou kunnen zijn die het volk Israël in deze tijd van hun nood zou verlossen. In de geschiedenis zijn er steeds weer momenten waarop dringend een oplossing wordt verwacht. Een dergelijk moment is er wanneer koning Hizkia en de Assyrische koning Sanherib in Eretz Israël elkaar ontmoeten. De dag van het gericht, Gog uit het land Magog, staat voor de poorten van Jeruzalem.

Hizkia beschouwt zich als koning over heel Israël, niet alleen over Juda. Hij richt zich tot de overgeblevenen uit het koninkrijk Israël, merendeels vluchtelingen. Veel van deze vluchtelingen worden uitgenodigd naar Jeruzalem te verhuizen. In eigen land begint de koning godsdienstige hervormingen. Hij versterkt onder het volk het geloof in God. Priesters en Levieten worden uitgenodigd de tempel te reinigen.

„Zij verzamelden hun broeders en heiligden zich, en kwamen overeenkomstig het gebod van de koning, door de woorden van de HEERE, om het huis van de HEERE te reinigen. De priesters gingen het huis van de HEERE binnen om dat te reinigen, en zij brachten al de onreinheid die zij in de tempel van de HEERE vonden, naar buiten in de voorhof van het huis van de HEERE. De Levieten namen het aan om het naar buiten te brengen, in de beek Kidron.” (2 Kronieken 29, HSV)

Lees het gehele artikel nu in het nieuwste nummer van het blad Israel Today! Bestel het vandaag nog of lees een gratis proefnummer!

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.