Juristen: Israël beging geen oorlogsmisdaden in Gaza

Monday, April 27, 2015 |  Israel Today staf
Twee wereldwijd toonaangevende deskundigen op het gebied van wetgeving over gewapende conflicten hebben, in de nasleep van de Gaza-oorlog van vorig jaar, een grondig onderzoek uitgevoerd naar de beleidslijnen van de IDF, het Israëlische leger, en geconcludeerd dat het Israëlische leger niet beleidsmatig oorlogsmisdaden heeft begaan.

Traditioneel is de IDF gesloten over zijn operationele procedures, uit vrees dat Israëls tegenstanders die informatie zouden kunnen benutten bij hun voortdurende streven om de Joodse Staat te belasteren.

Maar de sterke veroordeling na het conflict in de zomer van 2014 heeft de IDF ertoe gebracht om Amerikaanse militaire juristen uit te nodigen om te onderzoeken of de beschuldigingen van wandaden al dan niet terecht zijn.
Het zijn Michael Schmitt en John Merriam, beiden docent inzake wetgeving op het gebied van gewapende conflicten bij het Amerikaanse Naval War College; daarnaast is Schmitt ook adviseur op dit gebied bij de NAVO en de universiteiten van Harvard en Exeter.

Gezien de hoge functies van deze mannen en het grote respect dat zij krijgen, wordt verwacht dat de conclusies van hun onderzoek (waarvan de samenvatting te lezen is op de blog just security), invloed zullen hebben op de juridische procedures tegen Israël bij het Internationale Strafhof in Den Haag. En dat is waarschijnlijk in het voordeel van Israël.

Het onderzoek schrijft op een welwillende, welhaast kritiekloze toon, over Israëls 'belegeringsmentaliteit' en de diverse andere factoren die de 'specifieke operationele en strategische omgeving vormen waarin de IDF moet vechten'.

En terwijl de Israëlische agressiviteit in sommige scenario's en de daaruit voortvloeiende bijkomende schade door sommigen als buitensporig en controversieel zou kunnen worden beschouwd, stelden de auteurs vast dat het Israëlische militaire beleid en de praktijk binnen de wettelijk aanvaardbare grenzen vielen.

'Hoewel er zeker Israëlische juridische standpunten zijn die controversieel kunnen zijn, constateerden we dat hun aanpak van de aanvallen in overeenstemming is met de wet en, in veel gevallen, nastrevenswaardig', aldus de slotzin van de samenvatting.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.