Enquête: Joods gebed op het Tempelplein moet mogen

Sunday, April 19, 2015 |  Yossi Aloni
Van de Israëlische bevolking denkt 37 procent, dat aan alle gelovigen de toegang tot het Joodse Tempelplein moet worden toegestaan, wanneer ze daar willen bidden. Op dit moment is het alleen aan islamitische gelovigen toegestaan ​​op het terrein boven de Klaagmuur te bidden.

Slechts 20 procent van de Israëli's denkt hier anders over en is tegen het gebed van andere godsdiensten naast de moskeeën op het Tempelplein. Waarschijnlijk gaat het dan vooral om de 20% van de Arabische respondenten, die de Arabische bevolking van Israël vertegenwoordigen.

Dit zijn resultaten van een recent onderzoek van de Vereniging Jesodot van de Herzog Colleges, dat ter gelegenheid van de Jeruzalemse Conferentie over de Mensenrechten in Jeruzalem werd gepubliceerd in de krant Yediot Achronot.

Het is interessant, dat nagenoeg evenveel seculiere Joden (39,9 procent) als religieuze Joden (40,7 procent) voorstander zijn van bidden door Joden op de Tempelberg. Wie binnen de Joodse bevolking vooral tegen bidden op de Tempelberg zijn, dat zijn de orthodoxe Joden, waarvan in de enquête 61 procent tegen stemde.

Het Israëlische Opperrabinaat heeft sinds de hereniging van Jeruzalem na de Zesdaagse Oorlog in 1967 een beslissing genomen, dat de Joden op grond van de religieuze halacha-wetten het Tempelplein niet mogen betreden [omdat niet duidelijk is waar de tempel heeft gestaan, waar alleen de priesters mogen komen]. Maar vandaag houden echter alleen de religieuze Joden zich daaraan, niet de nationaal-religieuze Joden.

Van de ondervraagde Israëli's meent 66 procent, dat het Joodse Tempelplein in Jeruzalem absoluut onder Joods bestuur moet zijn. Momenteel bestuurt de islamitische religieuze politie van de Wafq het Tempelplein, en deze wil Joden en christenen niet toestaan te bidden op het Tempelplein. In tegenstelling daarmee mogen zowel christenen als moslims wel naar de Westelijke Muur gaan.

In de laatste jaren gaan steeds meer religieuze Joden naar het Tempelplein om daar heimelijk te bidden. Maar zodra ze door de moslims worden betrapt, ontstaat er vaak een schermutseling waarbij de Israëlische politie moet ingrijpen. In Israël klinken de stemmen nu steeds luider, dat er ook voor Joden in de Joodse Staat Israël godsdienstvrijheid is, ook op het Joodse Tempelplein.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.