Video van de dag: Japanse christenen dansen in Jeruzalem

maandag 13 april 2015 |  NAI
Had u dit gedacht van Japanners, die toch als terughoudend en emotieloos bekend staan. Deze groep kan heel goed dansen en zelfs in het Hebreeuws zingen – probeer het maar eens na te doen!

Zij behoren tot de religieuze groep Makuya, die in 1948 is opgericht door Ikuro Teshima en is gevestigd in het Tokyo Bible Seminary.. De essentie van het religieuze leven van de Makuyas is het verstaan van de innerlijke waarheid van de Bijbelse religie, of de 'Liefde van de Heilige Geest', en deze existentiële liefde te te verheerlijken door deze te belichamen en dienovereenkomstig te leven.
Zij identificeren zich fervent met de zaak van Israël en beschouwen de oprichting van de Staat Israël en de hereniging van Jeruzalem in wezen als een vervulling van Bijbelse profetieën.


'Makuya' is het Japanse equivalent van het Hebreeuwse woord משכן Mishkan, dat verwijst naar de Tabernakel, het draagbare heiligdom waar God en mens elkaar ontmoeten (Exodus 29: 42-43). Deze naam geeft de fundamentele religieuze oriëntatie van de Makuyas treffend weer, die de nadruk leggen op het belang van de persoonlijke, onuitsprekelijke ontmoeting met de goddelijke aanwezigheid in het dagelijks leven. Volgens hen kan en mag deze ervaring niet worden vervangen door een dogmatisch geloof in geloofsbelijdenissen of het vastleggen ervan in een religieuze instelling; Vandaar het idee van het 'draagbare' heiligdom, de heilige tabernakel.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.