Koning Achaz faalt als staatsman

Tuesday, April 07, 2015 |  Dr. Avshalom Kapach
Nadat het koninkrijk Juda vele jaren van economische bloei en politieke stabiliteit had gekend onder de koningen Uzzia en Jotam, komt Achaz aan de macht. Hij regeert zestien jaar (735-715 v. Chr.). Maar alles wat zijn voorgangers hadden opgebouwd, breekt Achaz af.

Het is een periode van grote veranderingen in de regio. Mesopotamië en Assyrië worden sterker. Koning Resin van Aram (Damascus) en koning Pekach (Israël) gaan een alliantie aan tegen deze opkomende machten. Achaz voegt zich niet bij dit bondgenootschap. Aram en Israël overvallen daarna Juda en belegeren de hoofdstad Jeruzalem.

De profeet Jesaja waarschuwt Achaz (Jesaja 7): ‘Houd het hoofd koel, laat u geen schrik aanjagen door die twee smeulende stukken hout, Resin van Aram en de zoon van Remaljahu, hoe hoog hun woede ook oplaait.
Jesaja maakt Achaz duidelijk dat de beide koningen uit het noorden hem willen afzetten en een nieuwe koning in Juda willen installeren, die zich wil aansluiten bij de alliantie. Jesaja bemoedigt de koning: ‘Vraag om een teken van de Heer, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk, hetzij uit de hoge hemel.’ Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de Heer niet op de proef stellen.

Het antwoord van de koning maakt de profeet boos. Hij profeteert dat God hem op een dag het koningschap zal ontnemen. De politieke nederlagen van koning Achaz zijn volgens Jesaja een gevolg van het feit dat hij andere goden vereert. ‘Hij bracht offers en brandde wierrook op de offerplaatsen, op de heuvels en onder elke bladerrijke boom’ (2 Kronieken 28).

Het hele artikel vindt u in het Israel Today Magazine, samen met talloze zinvolle achtergrondartikelen.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.